Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0808(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0082/2007

Teksty złożone :

A6-0082/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/04/2007 - 7.1
CRE 25/04/2007 - 7.1

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0140

Teksty przyjęte
PDF 199kWORD 32k
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich *
P6_TA(2007)0140A6-0082/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie projektu decyzji Rady dostosowującej przepisy dotyczące Trybunału Sprawiedliwości w obszarach objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (COM(2006)0346 – C6-0304/2006 – 2006/0808(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady dołączony do komunikatu Komisji (COM(2006)0346 - C6-0304/2006),

–   uwzględniając art. 67 ust. 2 tiret drugie Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem,

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0082/2007),

1.   zatwierdza projekt decyzji Rady;

2.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.   występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu decyzji;

5.   wzywa Radę do szybszego uruchomienia "klauzul pomostowych" w celu zniesienia ograniczeń dotyczących kompetencji Trybunału Sprawiedliwości w związku z tytułem IV Traktatu, jednocześnie podkreślając, że już zwracał się do Rady o usunięcie tych ograniczeń;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności