Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0808(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0082/2007

Predkladané texty :

A6-0082/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/04/2007 - 7.1
CRE 25/04/2007 - 7.1

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0140

Prijaté texty
PDF 197kWORD 34k
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg
Úprava hlavy IV Zmluvy o Európskom spoločenstve - Súdny Dvor *
P6_TA(2007)0140A6-0082/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú ustanovenia týkajúce sa Súdneho dvora v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje hlava IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (KOM(2006)0346 – C6-0304/2006 – 2006/0808(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady, priložený k oznámeniu Komisie (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006),

–   so zreteľom na článok 67 ods. 2, druhú zarážku Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom,

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0082/2007),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh rozhodnutia;

5.   vyzýva Radu, aby urýchlila začatie uplatňovania tzv. premosťovacích doložiek s cieľom odstrániť obmedzenia právomocí Súdneho dvora v súvislosti s hlavou IV zmluvy, a zároveň poukazuje na to, že Radu už predtým žiadal o odstránenie týchto obmedzení;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia