Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0227(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0126/2007

Esitatud tekstid :

A6-0126/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/04/2007 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0141

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 31k
Kolmapäev, 25. aprill 2007 - Strasbourg
Raamleping mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammi kohta Venemaa Föderatsioonis *
P6_TA(2007)0141A6-0126/2007

Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb raamlepingu (mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammi kohta Venemaa Föderatsioonis) ja protokolli (mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammiga seotud nõuete, kohtumenetluse ja kahju hüvitamise kohta Venemaa Föderatsioonis) sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2006)0665 – C6-0475/2006 – 2006/0227(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2006)0665)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 181a ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0475/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0126/2007),

1.   kiidab raamlepingu ja protokolli sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide, Norra ning Venemaa valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika