Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0227(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0126/2007

Ingediende teksten :

A6-0126/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/04/2007 - 7.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0141

Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 31k
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg
Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie *
P6_TA(2007)0141A6-0126/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van een Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie en van het Protocol inzake vorderingen, gerechtelijke procedures en vrijwaring bij het Kaderverdrag inzake een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie (COM(2006)0665 – C6-0475/2006 – 2006/0227(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een beschikking van de Raad (COM(2006)0665)(1),

–   gelet op artikel 181 A en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0475/2006),

–   gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0126/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Kaderverdrag en het bijbehorende protocol;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Noorwegen en Rusland.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid