Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0227(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0126/2007

Teksty złożone :

A6-0126/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/04/2007 - 7.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0141

Teksty przyjęte
PDF 193kWORD 32k
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji *
P6_TA(2007)0141A6-0126/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (COM(2006)0665 – C6-0475/2006 –2006/0227 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM (2006)0665)(1),

–   uwzględniając art. 181a oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0475/2006),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0126/2007),

1.   zatwierdza zawarcie umowy ramowej oraz protokołu do niej;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Norwegii i Rosji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności