Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0227(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0126/2007

Texte depuse :

A6-0126/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/04/2007 - 7.2

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0141

Texte adoptate
PDF 191kWORD 34k
Miercuri, 25 aprilie 2007 - Strasbourg
Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă şi Protocolul privind acţiunile în justiţie, procedurile judiciare şi acordarea de despăgubiri *
P6_TA(2007)0141A6-0126/2007

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Acordului-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă şi a Protocolului privind acţiunile în justiţie, procedurile judiciare şi acordarea de despăgubiri la Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă (COM(2006)0665 – C6-0475/2006 –2006/0227(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM (2006)0665)(1),

–   având în vedere articolul 181a şi articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0475/2006),

–   având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0126/2007),

1.   aprobă încheierea acordului-cadru şi a protocolului la acesta;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Norvegiei şi Rusiei.

(1) Nepublicată încă în JO.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate