Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0227(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0126/2007

Predkladané texty :

A6-0126/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/04/2007 - 7.2

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0141

Prijaté texty
PDF 195kWORD 34k
Streda, 25. apríla 2007 - Štrasburg
Rámcová dohoda o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii *
P6_TA(2007)0141A6-0126/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Rámcovej dohody o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii v mene Európskeho spoločenstva a Protokolu o pohľadávkach, súdnych konaniach a vylúčení zodpovednosti za škodu k Rámcovej dohode o viacstrannom jadrovom environmentálnom programe v Ruskej federácii (KOM(2006)0665 – C6-0475/2006 –2006/0227 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0665)(1),

–   so zreteľom na článok 181a a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0475/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0126/2007),

1.   schvaľuje uzavretie Rámcovej dohody a príslušného Protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórska a Ruska.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia