Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0005(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0064/2007

Ingediende teksten :

A6-0064/2007

Debatten :

PV 24/04/2007 - 17
CRE 24/04/2007 - 17

Stemmingen :

PV 25/04/2007 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0143

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 35k
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg
Beoordeling en beheer van overstromingsrisico's ***II
P6_TA(2007)0143A6-0064/2007
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 april 2007 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (12131/6/2006 – C6-0038/2007),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0015)(2),

–   gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0064/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, zoals geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten van 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
(2) Nog niet in het PB gepubliceerd.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 25 april 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/.../EG van het Europees Parlement en de Raad over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's
P6_TC2-COD(2006)0005

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2007/60/EG).

Juridische mededeling - Privacybeleid