Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0005(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0064/2007

Teksty złożone :

A6-0064/2007

Debaty :

PV 24/04/2007 - 17
CRE 24/04/2007 - 17

Głosowanie :

PV 25/04/2007 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0143

Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 71k
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II
P6_TA(2007)0143A6-0064/2007
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (12131/6/2006 – C6-0038/2007),

–   uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1), dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0015)(2),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0064/2007),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte w dniu 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
(2) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
P6_TC2-COD(2006)0005

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2007/60/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności