Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0005(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0064/2007

Ingivna texter :

A6-0064/2007

Debatter :

PV 24/04/2007 - 17
CRE 24/04/2007 - 17

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0143

Antagna texter
PDF 194kWORD 60k
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg
Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II
P6_TA(2007)0143A6-0064/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (12131/6/2006 – C6-0038/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0015)(2) ,

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0064/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 25 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker
P6_TC2-COD(2006)0005

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2007/60/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy