Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0227(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0031/2007

Předložené texty :

A6-0031/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/04/2007 - 11.1
CRE 25/04/2007 - 11.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0144

Přijaté texty
PDF 275kWORD 107k
Středa, 25. dubna 2007 - Štrasburk
Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I
P6_TA(2007)0144A6-0031/2007
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 –2005/0227 (COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM (2005)0567)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0401/2005),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro právní záležitosti (A6-0031/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č.726/2004
P6_TC1-COD(2005)0227

(Jelikož bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, odpovídá postoj Parlamentu v prvním čtení konečnému právnímu aktu, nařízení (ES) č …/2007.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí