Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0227(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0031/2007

Texte depuse :

A6-0031/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/04/2007 - 11.1
CRE 25/04/2007 - 11.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0144

Texte adoptate
PDF 272kWORD 79k
Miercuri, 25 aprilie 2007 - Strasbourg
Medicamentele pentru terapie avansată ***I
P6_TA(2007)0144A6-0031/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind medicamentele pentru terapie avansată şi de modificare a Directivei 2001/83/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 (COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0567)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0401/2005),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi al Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0031/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în JO.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind medicamentele pentru terapie avansată şi de modificare a Directivei 2001/83/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004
P6_TC1-COD(2005)0227

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. …/ 2007.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate