Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2549(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0158/2007

Внесени текстове :

B6-0158/2007

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P6_TA(2007)0151

Приети текстове
PDF 260kWORD 38k
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург
Създаване на временна комисия по изменение на климата
P6_TA(2007)0151B6-0158/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно създаването и определянето на компетенциите, състава и продължителността на мандата на временната комисия по изменение на климата

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 175 от своя правилник,

–   като взе предвид решението на Председателския съвет от 19 април 2007 г., в което се прави предложение за създаване на временна комисия по изменение на климата и се определят нейните функции и състав,

–   като взе предвид спешната необходимост от приемане на конкретни мерки на всички равнища за справяне с изменението на климата и необходимостта политическите лидери да започнат този процес,

–   като взе предвид резолюциите на Европейския парламент относно изменението на климата, по-специално резолюциите, приети на 16 ноември 2005 г.(1), 26 октомври 2006 г.(2) и 14 февруари 2007 г.(3),

–   като взе предвид необходимостта от събиране и съгласуване на становищата на различните заинтересовани комисии, за да може Европейският парламент да изиграе ключова роля за повишаване на осведомеността и поставянето на предизвикателството относно изменението на климата на едно от първите места в международния дневен ред,

–   като взе предвид необходимостта от организиране на съответните й дейности и структури, по-специално като се разпределят необходимите допълнителни средства за адекватно разглеждане на този въпрос,

1.  Взема решение за създаване на временна комисия по изменение на климата, която има следните функции:

   а) формулиране на предложения относно бъдещата интегрирана политика на Европейския съюз в областта на изменението на климата и съгласуване на позицията на Европейския парламент относно международните преговори за политиката в областта на климата след 2012 г.;
   б) анализ и оценка на състоянието на въпросите относно изменението на климата и предложения за подходящи действия на всички равнища, придружени с оценка на финансовите последици и на цената на бездействието;
   в) съставяне на възможно най-пълен списък със скорошните постижения и перспективите на борбата с изменението на климата, за да се предостави на Парламента необходимия подробен анализ за тях, така че той да може да поеме своите политически отговорности;
   г) изучаване на правните, икономически, социални, геополитически и регионални последици и последиците по отношение на околната среда и общественото здраве вследствие на скорошните постижения и перспективите;
   д) анализ и оценка на досегашното прилагане на съответните актове на общностното законодателство;
   е) установяване с тази цел на подходящи контакти и организиране на изслушвания с парламентите и правителствата на държавите-членки и с трети страни, с европейските институции и с международни организации, както и с представители на научната общност, предприятията и гражданското общество, включително мрежите от местни и регионални органи;

2.  Взема решение, че компетенциите на постоянните комисии на Парламента, натоварени с приемането, последващите действия и прилагането на общностното законодателство по тази тема, остават непроменени, но временната комисия може да състави препоръки за предприемане на действия или инициативи;

3.  Взема решение, че продължителността на мандата на временната комисия ще бъде дванадесет месеца, считано от 10 май 2007 г., в края на който тя ще представи доклад на Парламента, съдържащ, при необходимост, препоръки за предприемане на действия или инициативи;

4.  Взема решение, че временната комисия ще се състои от 60 членове.

(1) ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 120.
(2) Приети текстове на тази дата, P6_TA(2006)0460.
(3) Приети текстове на тази дата, P6_TA(2007)0038.

Правна информация - Политика за поверителност