Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2549(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0158/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0158/2007

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0151

Elfogadott szövegek
PDF 195kWORD 38k
2007. április 25., Szerda - Strasbourg
Éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság
P6_TA(2007)0151B6-0158/2007

Az Európai Parlament 2007. április 25-i határozata az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság felállításáról, valamint hatáskörének, összetételének és megbízatási időtartamának megállapításáról

The European Parliament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 175. cikkére,

–   tekintettel az Elnökök Értekezletének 2007. április 19-i határozatára, amelyben egy éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság felállítását javasolja és meghatározza annak feladatait és összetételét,

–   tekintettel arra, hogy minden szinten mihamarabb konkrét intézkedéseket kell hozni az éghajlatváltozás kezelése céljából, és arra, hogy a politikai vezetőknek kell működésbe hozniuk ezt a folyamatot,

–   tekintettel az Európai Parlament éghajlatváltozásról szóló állásfoglalásaira, különösen a 2005. november 16-i(1), a 2006. október 26-i(2) és a 2007. február 14-i(3) állásfoglalására,

–   tekintettel arra, hogy össze kell gyűjteni és koordinálni kell a különböző illetékes bizottságok véleményét annak érdekében, hogy az Európai Parlament kulcsszerepet játszhasson a probléma tudatosításában és abban, hogy az éghajlatváltozás kihívását az egyik legfontosabb nemzetközi kérdésnek tekintsék,

–   tekintettel arra, hogy ennélfogva a munkákat és a struktúrákat ennek megfelelően kell szervezni, nevezetesen biztosítani kell a szükséges kiegészítő eszközöket a kérdés megfelelő kezeléséhez,

1.   úgy határoz, hogy felállít egy éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottságot, melynek feladatai az alábbiak lesznek:

   a) javaslatokat fogalmaz meg az Európai Unió jövendő, éghajlatváltozással foglalkozó integrált politikájával kapcsolatban és koordinálja az Európai Parlament álláspontját a 2012 utáni időszakra vonatkozó éghajlatpolitikával foglalkozó nemzetközi keret tárgyalása során;
   b) éghajlatváltozásról lévén szó, elemzi és értékeli annak helyzetét, és megfelelő intézkedéseket javasol minden szinten, és azokhoz csatolja a pénzügyi kihatások és a tétlenség árának értékelését;
   c) elkészíti az éghajlatváltozás elleni küzdelem legújabb vívmányainak és kilátásainak lehető legteljesebb listáját, hogy a Parlament rendelkezésére álljon a szükséges részletes elemzés ahhoz, hogy politikai felelősséget vállalhasson;
   d) tanulmányozza e legújabb fejlemények és kilátások környezeti, jogi, gazdasági, társadalmi, geopolitikai, regionális és közegészségügyi hatását;
   e) elemzi és értékeli az irányadó közösségi jogszabályok eddigi alkalmazását;
   f) e célból kapcsolatba lép és meghallgatásokat szervez a tagállamok és harmadik országok parlamentjeivel és kormányaival, az európai intézményekkel és nemzetközi szervezetekkel, továbbá a tudományos közösség, vállalatok és a civil társadalom képviselőivel, ide értve a helyi és regionális hatóságok hálózatait is;

2.   úgy határoz, hogy a kérdéssel kapcsolatos közösségi jogszabályok elfogadásáért, nyomon követéséért és végrehajtásáért felelős állandó parlamenti bizottságok hatásköre változatlan marad, de az ideiglenes bizottság ajánlásokat fogalmazhat meg meghozandó intézkedésekre vagy kezdeményezésekre;

3.   úgy határoz, hogy az ideiglenes bizottság mandátuma tizenkét hónapra szól, 2007. május 10-étől kezdődően; ezen időszak végén jelentést kell benyújtania a Parlamentnek, amely szükség esetén tartalmazza a meghozandó intézkedésekre vagy kezdeményezésekre irányuló ajánlásokat;

4.   úgy határoz, hogy az ideiglenes bizottság 60 tagú lesz.

(1) HL C 280. E, 2006.11.18., 120. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0460.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0038.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat