Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2549(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0158/2007

Iesniegtie teksti :

B6-0158/2007

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0151

Pieņemtie teksti
PDF 257kWORD 35k
Trešdiena, 2007. gada 25. aprīlis - Strasbūra
Pagaidu komitejas par klimata izmaiņām izveidošana
P6_TA(2007)0151B6-0158/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa lēmums par pagaidu komitejas par klimata izmaiņām izveidi un kompetences noteikšanu, tās sastāvu un pilnvaru laiku

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 175. pantu,

–   ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 19.aprīļa lēmumu izteikt priekšlikumu par pagaidu komitejas par klimata izmaiņām izveidi, kā arī noteikt tās uzdevumus un sastāvu,

–   ņemot vērā to, ka steidzami jāpieņem konkrēti pasākumi visos līmeņos, lai stātos pretī klimata izmaiņām, kā arī to, ka politiskajiem vadītājiem jāaktivizē šis process,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūcijas par klimata izmaiņām, īpaši 2005. gada 16. novembra rezolūciju(1), 2006. gada 26. oktobra rezolūciju(2), kā arī 2007. gada 14. februāra rezolūciju(3),

–   ņemot vērā nepieciešamību vākt un saskaņot dažādu attiecīgo komiteju viedokļus, lai Eiropas Parlaments varētu īstenot svarīgo lomu izpratnes veicināšanā, kā arī, lai klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu iekļautu starptautiskās dienaskārtības pirmajos punktos,

–   ņemto vērā vajadzību atbilstoši organizēt savu darbu un savas struktūras, īpaši piešķirot vajadzīgos papildu līdzekļus, lai piemērotā veidā risinātu šo jautājumu,

1.   nolemj izveidot pagaidu komiteju par klimata izmaiņām, kurai ir šādi uzdevumi:

   a) formulēt priekšlikumus par turpmāko integrēto Eiropas Savienības politiku attiecībā uz klimata izmaiņām, kā arī saskaņot Eiropas Parlamenta nostāju par klimata politikas starptautiskā pamata apspriešanu attiecībā uz laikposmu pēc 2012. gada,
   b) saistībā ar klimata izmaiņām analizēt un novērtēt situāciju šajā jautājumā un piedāvāt atbilstošas darbības visos līmeņos , kam būtu pievienots gan finansiālās ietekmes novērtējums, gan arī bezdarbības izmaksu novērtējums,
   c) izveidot pēc iespējas pilnīgāku neseno sasniegumu uzskaiti, kā arī noteikt klimata izmaiņu novēršanas iespējas, lai sniegtu Parlamentam sīku šo aspektu analīzi, kas vajadzīga, lai tas varētu īstenot savu politisko atbildību,
   d) veikt neseno sasniegumu un turpmāko iespēju ietekmi uz vidi, uz tiesību , tautsaimniecības, sociālo, ģeopolitisko, reģionālo, kā arī sabiedrības veselības jomu izpēti,
   e) analizēt un novērtēt atbilstīgo Kopienas tiesību aktu piemērošanu,
   f) šajā nolūkā izveidot vajadzīgos kontaktus un organizēt uzklausīšanas kopā ar dalībvalstu un trešo valstu parlamentiem un valdībām, Eiropas Savienības iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī ar zinātnieku kopienas, uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tostarp ar vietējo un reģionālo iestāžu tīklu,

2.   nolemj, ka Parlamenta atbilstošo komiteju kompetence, kas atbildīgas par Kopienas tiesību aktu pieņemšanu, pārraudzību un īstenošanu šajā jomā, paliek nemainīga, taču pagaidu komiteja var izteikt ieteikumus par veicamajām darbībām vai pasākumiem;

3.   nolemj, ka pagaidu komitejas pilnvaras būs divpadsmit mēneši, sākot ar 2007. gada 10.maiju, šo pilnvaru beigās tā iesniegs ziņojumu Parlamentam, kurā vajadzības gadījumā būs iekļauti ieteikumi par veicamajām darbībām vai pasākumiem;

4.   nolemj, ka pagaidu komitejā būs 60 locekļu.

(1) OV C 280 E, 18. 11.2006., 120. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0460.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0038.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika