Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2549(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0158/2007

Teksty złożone :

B6-0158/2007

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0151

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 35k
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych
P6_TA(2007)0151B6-0158/2007

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia i rozdziału kompetencji, składu i długości mandatu komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 175 Regulaminu,

–   uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zaproponowania powołania tymczasowej komisji ds. zmian klimatycznych oraz określenia jej kompetencji i składu,

–   uwzględniając pilną potrzebę przyjęcia na wszystkich szczeblach konkretnych środków w celu stawienia czoła zmianom klimatycznym oraz konieczność aktywizacji tego procesu przez przywódców politycznych,

–   uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian klimatycznych, zwłaszcza rezolucje przyjęte w dniu 16 listopada 2005 r.(1), 26 października 2006 r.(2) i 14 lutego 2007 r.(3),

–   uwzględniając konieczność zebrania i skoordynowania opinii poszczególnych zainteresowanych komisji, aby Parlament Europejski mógł odgrywać kluczową rolę w zakresie uświadamiania i umieszczania wyzwania, jakim są zmiany klimatyczne, wśród najważniejszych punktów programów prac forów międzynarodowych,

–   uwzględniając konieczność odpowiedniego zorganizowania swoich prac i struktur, zwłaszcza poprzez przyznanie dodatkowych środków niezbędnych do właściwego zajęcia się omawianą sprawą,

1.   podejmuje decyzję o powołaniu tymczasowej komisji ds. zmian klimatycznych i przyznaniu jej następujących kompetencji:

   a) formułowanie propozycji dotyczących przyszłej zintegrowanej polityki Unii Europejskiej w zakresie zmian klimatycznych oraz koordynowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do negocjowania międzynarodowych ram polityki klimatycznej na okres po 2012 r.;
   b) analiza zagadnień dotyczących stanu zmian klimatycznych i proponowanie odpowiednich działań na wszystkich szczeblach, w połączeniu z oceną ich skutków finansowych oraz kosztów zaniechania działania;
   c) sporządzanie jak najpełniejszego zestawienia najnowszych postępów i perspektyw w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, aby Parlament otrzymywał ich szczegółową niezbędną analizę i mógł się wywiązać ze swojej odpowiedzialności politycznej;
   d) badanie znaczenia wspomnianych najnowszych postępów i perspektyw dla środowiska, dla kwestii prawnych, gospodarczych, społecznych, geopolitycznych i regionalnych oraz dla zdrowia publicznego;
   e) analiza i ocena obecnego stosowania właściwego wspólnotowego prawodawstwa;
   f) nawiązywanie w tym celu odpowiednich kontaktów oraz organizacja przesłuchań z udziałem parlamentów i rządów państw członkowskich i państw trzecich, instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, a także przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, w tym sieci władz lokalnych i regionalnych;

2.   postanawia, że kompetencje komisji stałych Parlamentu odpowiedzialnych za przyjmowanie, monitorowanie i wykonanie prawodawstwa wspólnotowego w tej dziedzinie pozostają niezmienione, komisja tymczasowa może jednak wydawać zalecenia dotyczące podjęcia działań lub wystąpienia z inicjatywami;

3.   ustala długość mandatu komisji tymczasowej na dwanaście miesięcy począwszy od 10 maja 2007 r.; na zakończenie tego okresu komisja przedstawi Parlamentowi sprawozdanie, zawierające w razie potrzeby zalecenia dotyczące podjęcia działań lub wystąpienia z inicjatywami;

4.   postanawia, że komisja tymczasowa liczy 60 członków.

(1) Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, str. 120.
(2) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2006)0460.
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2007)0038.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności