Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0127(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0059/2007

Texte depuse :

A6-0059/2007

Dezbateri :

PV 25/04/2007 - 22
CRE 25/04/2007 - 22

Voturi :

PV 26/04/2007 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0157

Texte adoptate
PDF 272kWORD 27k
Joi, 26 aprilie 2007 - Strasbourg
Simplificare şi raţionalizare a rapoartelor privind punerea în aplicare a directivelor privind protecţia sănătăţii şi a securităţii în muncă***I
P6_TA(2007)0157A6-0059/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind modificarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acestuia şi a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE ale Consiliului în vederea simplificării şi raţionalizării rapoartelor privind punerea în aplicare (COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0390)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 137 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0242/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-0059/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului

(1) Nepublicată încă în JO.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 aprilie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acestuia şi a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE în vederea simplificării şi raţionalizării rapoartelor privind punerea în aplicare
P6_TC1-COD(2006)0127

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2007/30/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate