Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0042(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0077/2007

Indgivne tekster :

A6-0077/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/04/2007 - 8.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0161

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 65k
Torsdag den 26. april 2007 - Strasbourg
Basisoplysninger om købekraftpariteter ***I
P6_TA(2007)0161A6-0077/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. april 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf (KOM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0135)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk 1 (C6-0100/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0077/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen heraf
P6_TC1-COD(2006)0042

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning nr. .../2007)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik