Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0042(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0077/2007

Teksty złożone :

A6-0077/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/04/2007 - 8.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0161

Teksty przyjęte
PDF 276kWORD 80k
Czwartek, 26 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Informacje w sprawie parytetów siły nabywczej ***I
P6_TA(2007)0161A6-0077/2007
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia (COM(2006)0135 – C6-0100/2006 – 2006/0042(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0135)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0100/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0077/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie tegoż innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia
P6_TC1-COD(2006)0042

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia(WE) nr .../ 2007.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności