Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0042(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0077/2007

Texte depuse :

A6-0077/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/04/2007 - 8.5

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0161

Texte adoptate
PDF 337kWORD 24k
Joi, 26 aprilie 2007 - Strasbourg
Informaţii de bază privind parităţile puterii de cumpărare ***I
P6_TA(2007)0161A6-0077/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informaţii de bază privind parităţile puterii de cumpărare şi pentru calculul şi difuzarea acestora (COM(2006)0135 – C6-0100/2006 – 2006/0042(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0135),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C6-0100/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0077/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informaţii de bază privind parităţile puterii de cumpărare şi pentru calculul şi difuzarea acestora
P6_TC1-COD(2006)0042

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. … 2007.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate