Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0042(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0077/2007

Predkladané texty :

A6-0077/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/04/2007 - 8.5

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0161

Prijaté texty
PDF 275kWORD 82k
Štvrtok, 26. apríla 2007 - Štrasburg
Základné informácie o parite kúpnej sily (výpočet a zverejňovanie) ***I
P6_TA(2007)0161A6-0077/2007
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. apríla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o parite kúpnej sily, jej výpočtu a zverejňovania (KOM(2006)0135 – C6-0100/2006 –2006/0042 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0135)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0100/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0077/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní dňa 26. apríla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o parite kúpnej sily, jej výpočtu a zverejňovania
P6_TC1-COD(2006)0042

(Keďže medzi Európskym parlamentom a Radou bola dosiahnutá dohoda, pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č. .../2007).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia