Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0140(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0135/2007

Texte depuse :

A6-0135/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/04/2007 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0162

Texte adoptate
PDF 282kWORD 30k
Joi, 26 aprilie 2007 - Strasbourg
Echipe de intervenţie rapidă la frontieră ***I
P6_TA(2007)0162A6-0135/2007
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 aprilie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului privind acest mecanism (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD)

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0401)(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 62 alineatul (2) litera (a) şi 66 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0253/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0135/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   aprobă declaraţia anexată;

3.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în JO.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 aprilie 2007 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2007 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte acest mecanism şi de reglementare a sarcinilor şi competenţelor agenţilor invitaţi
P6_TC1-COD(2006)0140

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 863/2007.)


ANEXĂ

Declaraţia Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia subliniază faptul că, în cazul unei situaţii de presiune urgentă şi excepţională la graniţele externe, care necesită intervenţia unei echipe de intervenţie rapidă la frontieră, şi al unei eventuale insuficienţe de mijloace financiare în cadrul bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) pentru a realiza acest lucru, trebuie analizate toate posibilităţile de asigurare a finanţării. Comisia verifică de urgenţă dacă este posibilă o redistribuire a fondurilor. În cazul în care se dovedeşte necesară o decizie a autorităţii bugetare, Comisia iniţiază o procedură în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar, respectiv articolele 23 şi 24, pentru a permite luarea unei decizii prompte de către cele două instituţii care reprezintă autoritatea bugetară cu privire la modalităţile de asigurare a unei finanţări suplimentare care să facă posibilă detaşarea de către FRONTEX a unei echipe de intervenţie rapidă la frontieră. Autoritatea bugetară se angajează să acţioneze în cel mai scurt timp posibil, având în vedere urgenţa situaţiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate