Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0140(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0135/2007

Predkladané texty :

A6-0135/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/04/2007 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0162

Prijaté texty
PDF 285kWORD 79k
Štvrtok, 26. apríla 2007 - Štrasburg
Jednotky rýchleho nasadenia na hraniciach ***I
P6_TA(2007)0162A6-0135/2007
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. apríla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vytvára mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus (KOM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0401)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 62 ods. 2 písm. a) a článok 66 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0253/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0135/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   schvaľuje vyhlásenie uvedené v prílohe;

3.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. apríla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže
P6_TC1-COD(2006)0140

(Keďže medzi Európskym parlamentom a Radou bola dosiahnutá dohoda, pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č. 863/2007).


Príloha

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že ak by došlo k situácii naliehavého a výnimočného tlaku na vonkajších hraniciach, ktorá by si vyžadovala zásah rýchleho pohraničného zásahového tímu a pokiaľ by na jeho uskutočnenie nebol dostatok finančných prostriedkov v rozpočte Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX), mali by byť posúdené všetky možnosti na zabezpečenie financovania. Komisia neodkladne overí, či je možné vykonať prerozdelenie finančných zdrojov. V prípade, že je potrebné rozhodnutie rozpočtového orgánu, bude Komisia iniciovať postup v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, konkrétne článkami 23 a 24, s cieľom zabezpečiť včasné rozhodnutie oboch zložiek rozpočtového orgánu o možnostiach poskytnutia dodatočných finančných zdrojov FRONTEX-u na nasadenie rýchleho pohraničného zásahového tímu. Rozpočtový orgán sa vzhľadom na naliehavosť zaväzuje konať čo možno najrýchlejšie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia