Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0190(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0085/2007

Teksty złożone :

A6-0085/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/04/2007 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0163

Teksty przyjęte
PDF 284kWORD 47k
Czwartek, 26 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa *
P6_TA(2007)0163A6-0085/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2006)0587 – C6-0402/2006 –2006/0190 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM (2006)0587)(1),

–   uwzględniając art.  37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0402/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0085/2007),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1
Artykuł 11 ustęp 5 (rozporządzenie (WE) nr 2371/2002)
5.  Pomiędzy dniem 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku statków mających pięć lub więcej lat, modernizacja pokładu w celu poprawy bezpieczeństwa na statku, warunków pracy, higieny oraz jakości produktów może podwyższyć tonaż statku, pod warunkiem że taka modernizacja nie zwiększa zdolności statków do prowadzenia połowów ryb. Poziomy odniesienia, ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12, zostają odpowiednio dostosowane. Nie istnieje potrzeba uwzględniania stosownej zdolności przy tworzeniu bilansu wycofań i wprowadzeń przez państwa członkowskie zgodnie z art. 13.
5.  Modernizacja pokładu w celu poprawy bezpieczeństwa na statku, warunków pracy, higieny oraz jakości produktów może podwyższyć tonaż statku, pod warunkiem że taka modernizacja nie zwiększa zdolności statków do prowadzenia połowów ryb. Poziomy odniesienia, ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12, zostają odpowiednio dostosowane. Nie istnieje potrzeba uwzględniania stosownej zdolności przy tworzeniu bilansu wycofań i wprowadzeń przez państwa członkowskie zgodnie z art. 13.
Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1
Artykuł 11 ustęp 6 tiret 1 i 2 (rozporządzenie (WE) nr 2371/2002)
4 % średniego rocznego tonażu wycofanego z pomocą publiczną między dniem 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich będących członkami Wspólnoty dnia 1 stycznia 2003 r. oraz 4 % średniego rocznego tonażu wycofanego z pomocą publiczną między dniem 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., oraz
10 % średniego rocznego tonażu wycofanego z pomocą publiczną między dniem 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich będących członkami Wspólnoty dnia 1 stycznia 2003 r. oraz 10 % średniego rocznego tonażu wycofanego z pomocą publiczną między dniem 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., oraz
4 % tonażu wycofanego z floty z pomocą publiczną od dnia 1 stycznia 2007 r.
10 % tonażu wycofanego z floty z pomocą publiczną od dnia 1 stycznia 2007 r.
Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 13 ustęp 1 litera c) akapity 1 a oraz 1 b (nowe) (rozporządzenie (WE) nr 2371/2002)
Niemniej jednak redukcja mocy w żadnym przypadku nie może pogorszyć bezpieczeństwa lub przestronności lub skuteczności systemów przetwarzania ryb na statku.
Podobnie, o ile celem redukcji jest uniknięcie jakiegokolwiek zwiększenia zdolności połowowej statku, nie uwzględnia się postanowień pierwszego akapitu, jeżeli wymiany silnika dokonuje się w celu oszczędności energii i/lub ulepszenia osiągów statku innych niż zdolność połowowa lub, jeżeli zdecydowano się na korzystanie z bardziej selektywnych systemów połowów na danym statku.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności