Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2548(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0155/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0155/2007

Viták :

PV 24/04/2007 - 15
CRE 24/04/2007 - 15

Szavazatok :

PV 26/04/2007 - 8.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0164

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 46k
2007. április 26., Csütörtök - Strasbourg
A Galileo koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalások
P6_TA(2007)0164B6-0155/2007

Az Európai Parlament 2007. április 26-i állásfoglalása a Galileo koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalásokról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az európai műholdas rádiónavigációs program kiépítési és üzemeltetési szakaszainak megvalósításáról szóló, európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2004)0477), és a 2005. szeptember 6-án első olvasatban elfogadott állásfoglalására(1),

–   tekintettel a Bizottságnak a 876/2002/EK tanácsi rendelet mellékletében található Galileo Közös Vállalkozás alapszabályának módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2006)0351), és a 2006. október 24-i álláspontjára(2),

–   tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre(3) és a Bizottságnak az e rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatára (COM(2005)0190), valamint a 2006. október 12-i álláspontjára(4),

–   tekintettel a Galileo program jelenlegi állásáról szóló, 2006. szeptember 28-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács (KTE) által 2007. március 22-én a globális műholdas navigációs programra vonatkozó koncessziós szerződéssel összefüggő tárgyalásokról elfogadott következtetésekre,

–   tekintettel a KTE minisztereinek benyújtott olyan dokumentumokra, mint Barrot úrnak, a Bizottság alelnökének a koncessziós tárgyalások helyzetéről szóló levele és a Tanács jelenlegi elnökének jelentése a pályázó konzorcium által felsorolt, kiemelkedő fontosságú kérdésekről,

–   tekintettel a KTE Tanács által Barrot úrra, a Bizottság alelnökére ruházott kettős megbízatásra, hogy a 2007. júniusi Tanácson nyújtson be javaslatokat a hosszú távú pénzügyi célkitűzések biztosítására és kudarc esetén alternatív forgatókönyvekre annak érdekében, hogy újrakezdődhessenek a pályázó konzorciummal való hatékony és gyors tárgyalások,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

1.   megismétli támogatását a Galileo program tekintetében, beleértve a Galileo elődjének számító EGNOS műholdas navigációs szolgáltatásokat, de rendkívüli módon aggódik amiatt, hogy a koncessziós tárgyalások több hónapok óta holtponton vannak, és hogy ez a késedelem jelentős hatással lesz a teljes költségre;

2.   emlékeztet 2006. szeptember 28-i állásfoglalására, amelyben felszólította a tárgyalásban érintett feleket, hogy konstruktív módon törekedjenek a megegyezésre; ezért üdvözli a Bizottság Galileo programért felelős alelnökének levelét és a 2007. március 22-i KTE Tanács következtetéseit, valamint hangsúlyozza a 2005 decemberében elfogadott határozatoknak (az ún. van Miert-megállapodás) az érintett felek általi végrehajtásának fontosságát;

3.   rámutat arra, hogy a Parlament, a Tanács, a Bizottság és az EU tanácsadó testületei messzemenően támogatják a Bizottság Galileo programért felelős alelnökének adott egyértelmű megbízást, hogy a 2007. júniusi Tanácson benyújtson többek között:

   a) egy hiteles ütemtervet a szerződések minél korábbi megkötésére,
   b) lehetséges megoldásokat a hosszú távú pénzügyi kötelezettségek biztosítására,
   c) forgatókönyvet az EGNOS műholdas navigációs szolgáltatások mielőbbi igénybevételére,
   d) alternatív forgatókönyveket a program végrehajtására, különösen a költségek, kockázatok és pénzügyi feltételek vonatkozásában;

4.   felszólítja a Bizottságot, hogy a hiteles üzleti terv biztosítása érdekében gyorsítsa fel a szabályozott piaccal kapcsolatos, a Bizottság műholdas navigációs alkalmazásokról szóló zöld könyvén alapuló jogalkotási folyamatot;

5.   felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Űrügynökséggel együtt tegyen olyan javaslatot, amely a Bizottság egyértelmű politikai felelősségének és vezető szerepének biztosítása által nyújt megoldást a jobb kormányzás problémájára;

6.   felszólítja a Bizottságot, hogy – tekintettel a projekt közösségi jellegére – tartsa tiszteletben az EP és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretegyezményt(6), és különösen annak a külkapcsolatokra vonatkozó 19. cikkét, és biztosítsa a Parlament teljes körű tájékoztatását a Tanács azon határozatának végrehajtásáról, amelyben a Bizottságot felhatalmazza harmadik országokkal való tárgyalásra a Galileo Felügyelő Hatóságában társult tagként való részvételükre vonatkozó megállapodások megkötése érdekében;

7.   felszólítja a Bizottságot, hogy 2007. július közepén nyújtson be egy jelentést, és egy másikat jóval azelőtt, hogy a tárgyalások a Galileo program finanszírozásának módosított jogalapjáról szóló, felülvizsgált javaslat megszületéséhez vezetnek;

8.   felszólítja a Tanácsot annak biztosítására, hogy a projekt ne szenvedjen további késedelmet;

9.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL C 193 E., 2006.8.17., 61. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0423.
(3) HL L 246., 2004.7.20., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0401.
(5) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0385.
(6) Lásd a Parlament 2005. május 26-i határozatának mellékletét (HL C 117. E, 2006.5.18., 125. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat