Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0164/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0164/2007

Συζήτηση :

PV 25/04/2007 - 15
CRE 25/04/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.10
CRE 26/04/2007 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0166

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 39k
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Δικαιοστάσιο για την θανατική ποινή
P6_TA(2007)0166B6-0164/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία υπέρ οικουμενικού δικαιοστασίου στις θανατικές εκτελέσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής(1),

—  _ έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την κοινοτική πολιτική έναντι των τρίτων χωρών σχετικά με την θανατική ποινή της 29ης Ιουνίου 1998,

—  _ έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη του τρίτου Παγκόσμιου Συνέδριου κατά της θανατικής ποινής που διοργανώθηκε στο Παρίσι στις 1-3 Φεβρουαρίου 2007,

—  _ έχοντας υπόψη την πρόταση για την κατάργηση της θανατικής ποινής που υπέβαλε στις 19 Δεκεμβρίου 2006 η Προεδρία της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία υπεγράφη αρχικώς από 85 χώρες από όλες τις γεωγραφικές ομάδες,

—  _ έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τέταρτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 29 Μαρτίου 2007,

—  _ έχοντας υπόψη τη δημόσια στήριξη για οικουμενικό δικαιοστάσιο που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρώμη,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι η έκκληση για οικουμενικό δικαιοστάσιο στις θανατικές εκτελέσεις αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας προς την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις χώρες,

Β.   εκτιμώντας ότι το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 ζητούσε από την Προεδρία της ΕΕ να υποβάλει επειγόντως ψήφισμα στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να τηρήσει ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα· εκτιμώντας ότι στη φάση αυτή δεν έχει υποβληθεί κανένα ψήφισμα στη σημερινή Γενική Συνέλευση των OHE,

Γ.   εκτιμώντας ότι για την πρόταση σχετικά με τη θανατική ποινή, την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου 2006, έχουν συγκεντρωθεί 88 υπογραφές κρατών από όλες τις γεωγραφικές ομάδες,

1.  Κάνει νέα έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συγκεντρώσουν την υποστήριξη τρίτων χωρών για την πρόταση αυτή·

2.   ενθαρρύνει την ΕΕ να σπεύσει να εκμεταλλευθεί τις υπάρχουσες ευκαιρίες και να προωθήσει το εν λόγω ζήτημα και καλεί τα κράτη μέλη και την ίδια την ΕΕ να υποβάλουν αμέσως - επιδιώκοντας τη συναίνεση των χωρών σε άλλες ηπείρους - ψήφισμα για οικουμενικό δικαιοστάσιο στις θανατικές εκτελέσεις στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ·

3.   ζητεί από την Προεδρία της ΕΕ να ενθαρρύνει τις εναπομένουσες χώρες που δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου, να το πράξουν, καθώς και εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη θανατική ποινή, να την υπογράψουν·

4.   υποστηρίζει πλήρως την τελική διακήρυξη του τρίτου Παγκόσμιου Συνεδρίου και προτίθεται να δώσει συνέχεια στο έργο του Συνεδρίου, και συγκεκριμένα αναπτύσσοντας την κοινοβουλευτική διάσταση της σφαιρικής εκστρατείας κατά της θανατικής ποινής και θίγοντας το ζήτημα μέσω των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του και της συμμετοχής του στη Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ και την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατή ευκαιρία για τη στήριξη της σύστασης τοπικών συμμαχιών για την κατάργηση της θανατικής ποινής·

6.   ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης, να υποστηρίξουν την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής κηρύσσοντας την 10η Οκτωβρίου, από το 2007 και εφεξής, Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής, και προσυπογράφει την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για την Κατάργηση της Θανατικής Ποινής σε συνάρτηση με την ημέρα αυτή· αναθέτει στον Πρόεδρό του να εκπροσωπήσει με αυτή την ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με την αντίστοιχη αντιπροσωπία·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη της ΕΕ, στο Γενικό Γραμματέα και στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στα κράτη μέλη του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0018.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου