Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2542(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0164/2007

Teksty złożone :

B6-0164/2007

Debaty :

PV 25/04/2007 - 15
CRE 25/04/2007 - 15

Głosowanie :

PV 26/04/2007 - 8.10
CRE 26/04/2007 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0166

Teksty przyjęte
PDF 197kWORD 36k
Czwartek, 26 kwietnia 2007 r. - Strasburg
Powszechne moratorium na karę śmierci
P6_TA(2007)0166B6-0164/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci

Parlament Europejski,

–   uwzględniając własną rezolucję z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci(1),

–   uwzględniając wytyczne w sprawie polityki UE w zakresie kary śmierci wobec krajów trzecich z dnia 29 czerwca 1998 r.,

–   uwzględniając końcową deklarację przyjętą na trzecim Światowym Kongresie przeciw karze śmierci, który miał miejsce w Paryżu w dniach 1-3 lutego 2007 r.,

–   uwzględniając oświadczenie o zniesieniu kary śmierci, wydane dnia 19 grudnia 2006 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez prezydencję UE i podpisane pierwotnie przez 85 państw ze wszystkich regionów geograficznych,

–   uwzględniając oświadczenie przeczytane przez prezydencję UE w imieniu Unii Europejskiej na czwartej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w dniu 29 marca 2007 r.,

–   uwzględniając publiczne poparcie dla moratorium wyrażone przez sekretarza generalnego ONZ podczas jego niedawnej wizyty w Rzymie,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że wezwanie do powszechnego moratorium na karę śmierci jest strategicznym posunięciem w kierunku zniesienia kary śmierci we wszystkich państwach,

B.   mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 1 lutego 2007 r. wezwano prezydencję UE do pilnego przedłożenia rezolucji obecnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ oraz do informowania Parlamentu o osiągniętych wynikach; mając na uwadze, że w chwili bieżącej obecnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ nie przedstawiono żadnej rezolucji,

C.   mając na uwadze, że oświadczenie w sprawie kary śmierci przedstawione przez Unię Europejską na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 19 grudnia 2006 r. zebrało do chwili obecnej 88 podpisów, złożonych przez państwa z wszystkich regionów geograficznych,

1.   ponownie wzywa państwa członkowskie UE do pozyskania poparcia dla oświadczenia wśród państw trzecich;

2.   zachęca UE do korzystania z istniejących możliwości poprzez uczynienie kroku naprzód i wzywa wszystkie państwa członkowskie UE oraz UE do natychmiastowego przedłożenia pod obrady obecnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ – szukając współfinansowania ze strony państw z innych kontynentów – rezolucji w sprawie powszechnego moratorium na karę śmierci;

3.   wzywa prezydencję UE do zachęcania tych państw, które jeszcze nie podpisały i nie ratyfikowały drugiego Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych ONZ, do uczynienia tego, a państwa członkowskie niebędące sygnatariuszami Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – do podpisania go;

4.   w pełni popiera końcową deklarację przyjętą na trzecim Światowym Kongresie i zamierza podążyć śladami Kongresu, w szczególności poprzez rozwijanie parlamentarnego wymiaru światowej kampanii przeciwko karze śmierci oraz poprzez poruszanie tej kwestii na forum delegacji międzyparlamentarnych, a także poprzez uczestnictwo we Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym AKP-UE oraz Parlamentarnym Zgromadzeniu Euro-Śródziemnomorskim;

5.   wzywa Radę i Komisję do korzystania z każdej nadarzającej się okazji, aby wesprzeć tworzenie regionalnych koalicji na rzecz zniesienia kary śmierci;

6.   wzywa wszystkie instytucje Unii Europejskiej oraz Radę Europy do wyrażenia poparcia na rzecz Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Kary Śmierci, ogłaszając dzień 10 października, począwszy od 2007 r., Europejskim Dniem Sprzeciwu Wobec Kary Śmierci, i popiera inicjatywę zorganizowania powiązanej ze wspomnianym dniem europejskiej konferencji wysokiego szczebla przeciwko karze śmierci; upoważnia swojego przewodniczącego do reprezentowania, wraz z właściwymi delegacjami, Parlamentu Europejskiego podczas tych wydarzeń;

7.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ i wszystkim państwom członkowskim ONZ.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0018.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności