Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2542(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0164/2007

Texte depuse :

B6-0164/2007

Dezbateri :

PV 25/04/2007 - 15
CRE 25/04/2007 - 15

Voturi :

PV 26/04/2007 - 8.10
CRE 26/04/2007 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0166

Texte adoptate
PDF 190kWORD 38k
Joi, 26 aprilie 2007 - Strasbourg
Moratoriu asupra pedepsei cu moartea
P6_TA(2007)0166B6-0164/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 26 aprilie 2007 privind iniţiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţia sa din 1 februarie 2007 privind iniţiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea(1),

–   având în vedere orientările privind politica UE faţă de ţările terţe cu privire la pedeapsa cu moartea, din 29 iunie 1998,

–   având în vedere declaraţia finală a celui de-al treilea Congres mondial împotriva pedepsei cu moartea, organizat la Paris, între 1-3 februarie 2007,

–   având în vedere declaraţia privind abolirea pedepsei cu moartea, făcută la 19 decembrie 2006 de către preşedinţia UE în cadrul Adunării Generale a ONU şi care, iniţial, a fost semnată de 85 de ţări din toate zonele geografice,

–   având în vedere declaraţia citită de preşedinţia UE, în numele Uniunii Europene, cu ocazia celei de-a patra sesiuni a Consiliului ONU pentru drepturile omului, la 29 martie 2007,

–   având în vedere sprijinul public faţă de un asemenea moratoriu, exprimat de către Secretarul General al ONU cu ocazia vizitei sale recente la Roma,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât solicitarea unui moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea reprezintă un pas strategic spre abolirea pedepsei cu moartea în toate ţările,

B.   întrucât în rezoluţia sa din 1 februarie 2007 a invitat preşedinţia UE să prezinte de urgenţă o rezoluţie actualei Adunări Generale a ONU şi să informeze Parlamentul cu privire la rezultatele obţinute; întrucât, până în prezent, nicio rezoluţie nu a fost prezentată actualei Adunări Generale a ONU,

C.   întrucât declaraţia privind pedeapsa cu moartea, prezentată de Uniunea Europeană în cadrul Adunării Generale a ONU la 19 decembrie 2006, a obţinut până în prezent 88 de semnături ale unor state din toate zonele geografice,

1.   reiterează apelul adresat statelor membre ale UE să obţină sprijinul ţărilor terţe în favoarea declaraţiei;

2.   încurajează UE să profite de oportunităţile existente pentru a face mai multe în acest sens şi invită statele membre ale UE şi Uniunea Europeană să prezinte imediat, în cadrul actualei Adunări Generale a ONU, o rezoluţie privind un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea, încercând să obţină co-sponsorizarea unor ţări care aparţin altor continente;

3.   invită preşedinţia UE să încurajeze acele ţări care nu au semnat şi ratificat cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, precum şi statele membre care nu au semnat Protocolul nr. 13 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind pedeapsa cu moartea, să facă acest lucru;

4.   aprobă fără rezerve declaraţia finală a celui de-al treilea Congres mondial şi intenţionează să îi dea curs, mai ales dezvoltând dimensiunea parlamentară a campaniei mondiale împotriva pedepsei cu moartea şi ridicând problema prin intermediul delegaţiilor sale interparlamentare şi prin participarea la Adunarea parlamentară mixtă ACP-UE şi la Adunarea parlamentară euro-mediteraneană;

5.   invită Consiliul şi Comisia să profite de orice ocazie pentru a sprijini formarea unor coaliţii regionale împotriva pedepsei cu moartea;

6.   invită toate instituţiile Uniunii Europene, împreună cu Consiliul Europei, să sprijine Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea, declarând, începând cu anul 2007, data de 10 octombrie ca fiind Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea, şi sprijină iniţiativa organizării unei conferinţe europene de amploare împotriva pedepsei cu moartea cu ocazia acestei zile; însărcinează Preşedintele său să reprezinte Parlamentul European la această conferinţă, împreună cu delegaţia pertinentă;

7.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, statelor membre ale UE, Secretarului General al ONU, Preşedintelui Adunării Generale a ONU şi statelor membre ale ONU.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2007)0018.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate