Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0164/2007

Predkladané texty :

B6-0164/2007

Rozpravy :

PV 25/04/2007 - 15
CRE 25/04/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 26/04/2007 - 8.10
CRE 26/04/2007 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0166

Prijaté texty
PDF 199kWORD 38k
Štvrtok, 26. apríla 2007 - Štrasburg
Všeobecné moratórium na trest smrti
P6_TA(2007)0166B6-0164/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26.apríla 2007 o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. februára 2007 o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti(1),

–   so zreteľom na usmernenia pre politiku EÚ vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré sa týkajú trestu smrti, z 29. júna 1998,

–   so zreteľom na záverečné vyhlásenie tretieho Svetového kongresu proti trestu smrti, ktorý sa uskutočnil 1.–3. februára 2007 v Paríži,

–   so zreteľom na vyhlásenie o zrušení trestu smrti predložené predsedníctvom EÚ 19. decembra 2006 na Valnom zhromaždení OSN, ktoré pôvodne podpísalo 85 krajín zo všetkých zemepisných skupín,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ v mene Európskej únie počas štvrtého zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva 29. marca 2007,

–   so zreteľom na verejnú podporu moratória, ktorú vyjadril generálny tajomník OSN počas svojej nedávnej návštevy Ríma,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže potreba všeobecného moratória na trest smrti je strategickým krokom k zrušeniu trestu smrti vo všetkých krajinách,

B.   keďže vo svojom uznesení z 1. februára 2007 vyzval predsedníctvo EÚ, aby urýchlene predložilo návrh uznesenia súčasnému Valnému zhromaždeniu OSN a informovalo Európsky parlament o dosiahnutých výsledkoch, keďže súčasnému Valnému zhromaždeniu OSN doteraz nebol predložený žiaden takýto návrh,

C.   keďže vyhlásenie o zrušení trestu smrti, ktoré Európska únia predložila na Valnom zhromaždení OSN 19. decembra 2006, dosiaľ získalo 88 podpisov od krajín zo všetkých zemepisných skupín,

1.   znovu opakuje svoju výzvu členským štátom EÚ, aby získavali podporu tretích krajín vyhláseniu;

2.   nabáda EÚ, aby svojím ďalším postupom zužitkovala existujúce príležitosti a presadzovala svoje stanovisko a vyzýva členské štáty a EÚ, aby bezodkladne predložili návrh uznesenia o všeobecnom moratóriu na trest smrti na súčasnom Valnom zhromaždení OSN, za súčasnej snahy o spojenectvo krajín z ostatných kontinentov;

3.   vyzýva predsedníctvo EÚ, aby nabádalo zostávajúce krajiny, ktoré nepodpísali a neratifikovali Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, aby tak urobili, a tie členské štáty, ktoré nepodpísali Protokol č. 13 o treste smrti k Európskemu dohovoru o ľudských právach, aby tak urobili;

4.   plne podporuje záverečné vyhlásenie tretieho Svetového kongresu a je rozhodnutý pokračovať v práci kongresu predovšetkým tak, že rozvinie parlamentnú dimenziu celosvetovej kampane proti trestu smrti a bude predkladať tento bod na rokovanie prostredníctvom svojich medziparlamentných delegácií a účasti na spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ a na Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení;

5.   vyzýva Radu a Komisiu, aby využili všetky príležitosti na podporu vytvárania regionálnych koalícií v prospech zrušenia trestu smrti;

6.   vyzýva inštitúcie EÚ, aby počnúc rokom 2007 spolu s Radou Európy podporili Svetový deň proti trestu smrti vyhlásením dňa 10. októbra za Európsky deň proti trestu smrti, a podporuje iniciatívu na zorganizovanie Európskej konferencie proti trestu smrti na vysokej úrovni v súvislosti s týmto dňom; splnomocňuje svojho predsedu, aby na nej spolu s príslušnou delegáciou zastupoval Európsky parlament;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a členským štátom OSN.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2007)0018.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia