Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0167/2007

Συζήτηση :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 284kWORD 65k
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
Ομοφοβία στην Ευρώπη
P6_TA(2007)0167RC-B6-0167/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς πράξεις που εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και απαγορεύουν τις διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ιδίως περιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ (ΣΕΚ) τα οποία δεσμεύουν την ΕΕ και την Κοινότητα, αντιστοίχως, καθώς και τα κράτη μέλη, να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και προσφέρουν μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 21 αυτού, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό,

–   έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της ΕΚ για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και των διακρίσεων που βασίζονται στον γενετήσιο προσανατολισμό, και ιδίως την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(1), καθώς και την απόφαση αριθ. 771/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007) ‐ Προς μια δίκαιη κοινωνία(2),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ομοφοβία, την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, και ιδίως τα ψηφίσματά του της 18ης Ιανουαρίου 2006 για την ομοφοβία στην Ευρώπη(3) και της 15ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει παρακολουθήσει τον πολλαπλασιασμό των δηλώσεων μίσους εναντίον της κοινότητας λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών (ΛΟΑΤ) σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις και ενέργειες των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών έχουν μείζονα αντίκτυπο στην κοινή γνώμη, επομένως οι ηγέτες αυτοί έχουν σημαντική ευθύνη να συμβάλλουν εποικοδομητικά σε ένα κλίμα ανοχής και ισότητας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα καθώς και τα προαναφερθέντα ψηφίσματα παρακινήθηκαν από τον πολλαπλασιασμό των δηλώσεων μίσους και άλλα ανησυχητικά γεγονότα όπως η απαγόρευση την οποία επέβαλαν τοπικές αρχές στη διεξαγωγή διαδηλώσεων ισότητας και παρελάσεων ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας, η χρήση εμπρηστικής ή απειλητικής γλώσσας ή κηρυγμάτων μίσους από κορυφαίους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, και η αμέλεια της αστυνομίας να παράσχει επαρκή προστασία από βίαιες διαδηλώσεις ομοφοβικών ομάδων, ακόμη και όταν εκείνη διέλυε ειρηνικές διαδηλώσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδηλώσεις ισότητας και παρελάσεις ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας προγραμματίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο τους επόμενους μήνες και ότι οι συμμετέχοντες και οι διοργανωτές τους αντιμετωπίζουν ενδεχόμενο σωματικής βίας εναντίον τους παρά το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, το οποίο υπενθυμίζεται μεταξύ άλλων από τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας δεκαεξάχρονος Ιταλός ονόματι Ματέο, από το Τορίνο, αυτοκτόνησε πρόσφατα αφήνοντας δύο σημειώματα στα οποία ως λόγο για την πράξη του αναφέρει τη συστηματική επιθετική συμπεριφορά την οποία υφίστατο εξ αιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επισημάνει αύξηση των περιστατικών ομοφοβικής συστηματικής επιθετικότητας στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ομοφυλόφιλος άντρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου την Ολλανδία αποκλειστικά εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού και της θηλυπρεπούς του εμφάνισης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη ζητήσει τη συμπλήρωση της νομοθετικής δέσμης μέτρων κατά των διακρίσεων που βασίζεται στο άρθρο 13 ΣΕΚ και ζητεί περιοδικά από την Επιτροπή να προτείνει οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλους τους τομείς,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 15ης Ιουνίου 2006, εξέφρασε ήδη τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση στην Ευρώπη και ιδίως στην Πολωνία, καταδικάζοντας τις δηλώσεις παρακίνησης στο μίσος και στη βία των ηγετών του Κόμματος της Ένωσης των Πολωνικών Οικογενειών και ιδίως του αναπληρωτή Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο 2007 ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Παιδείας της πολωνικής κυβέρνησης ανακοίνωσε νομοσχέδιο το οποίο τιμωρεί την "ομοφυλοφιλική προπαγάνδα" στα σχολεία και περιέγραψε το περιεχόμενο ενός τέτοιου νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει απολύσεις, πρόστιμα ή ποινή φυλάκισης για διευθυντές σχολείων, δασκάλους και μαθητές σε περίπτωση "ακτιβισμού" υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ στα σχολεία,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υφυπουργός Παιδείας της πολωνικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι η διοίκηση καταρτίζει παρόμοιο νόμο και δήλωσε ότι "οι εκπαιδευτικοί που αποκαλύπτουν την ομοφυλοφιλία τους θα απολυθούν από τις θέσεις τους'· ότι διάφορα μέλη της πολωνικής κυβέρνησης αντέδρασαν με διαφόρους τρόπους, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές αν θα προταθεί όντως ο νόμος,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Παιδείας της πολωνικής κυβέρνησης εξέφρασε την επιθυμία να προωθήσει την θέσπιση παρόμοιων νόμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη νομοθεσία έλαβε την υποστήριξη του Πολωνού Πρωθυπουργού ο οποίος δήλωσε ότι "η προώθηση ενός ομοφυλόφιλου τρόπου ζωής για τους νέους στο σχολείο ως εναλλακτική λύση στην ομαλή ζωή πηγαίνει πολύ μακριά και ότι πρέπει να μπει φραγμός σε παρόμοιες πρωτοβουλίες στα σχολεία", παρουσιάζοντας έτσι μια παραμορφωμένη εικόνα της εκπαίδευσης και της ανοχής,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολωνή διαμεσολαβήτρια για τα παιδιά δήλωσε ότι καταρτίζει κατάλογο θέσεων εργασίας για τις οποίες είναι ακατάλληλοι οι ομοφυλόφιλοι,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2006 η Κρατική Εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με τη χρηματοδότηση οργανώσεων ΛΟΑΤ σε σχέση με "εγκληματικές κινήσεις" καθώς και σχετικά με την παρουσία τους στα σχολεία, προκειμένου να εξευρεθούν ίχνη εγκληματικών δραστηριοτήτων, χωρίς κανένα αποτέλεσμα,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιουνίου 2006 η πολωνική κυβέρνηση απέλυσε τον επικεφαλής του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών και απαγόρευσε τη διανομή επισήμου εγχειριδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των διακρίσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος επικεφαλής του Κέντρου δήλωσε στις 9 Οκτωβρίου 2006 ότι "στο σχολείο δεν πρέπει να υπάρχουν ανάρμοστα πρότυπα διότι στόχος του σχολείου είναι να εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην ομορφιά και στην ασχήμια … το σχολείο πρέπει να εξηγεί ότι οι ομοφυλόφιλες πρακτικές οδηγούν σε δραματικές καταστάσεις, άδεια ζωή και εκφυλισμό",

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Terry Davis, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, αντέδρασε στα γεγονότα αυτά δηλώνοντας ότι "η πολωνική κυβέρνηση είναι ελεύθερη να αποφασίσει εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης για εκπαίδευση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν όμως το διδακτικό υλικό είναι προαιρετικό, οι αξίες και οι αρχές που περιέχονται σ' αυτό ασφαλώς δεν είναι" και εξέφρασε ανησυχία σχετικά με "ορισμένους πολιτικούς που προωθούν την ομοφοβία … και για την αποδοχή ομοφοβικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση",

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολωνική κυβέρνηση έχει επίσης αρνηθεί χρηματοδότηση έργων που έχουν αναληφθεί από οργανώσεις ΛΟΑΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεότητας και ότι υποστήριξε την απόφαση αυτή σε επιστολή προς τις οργανώσεις αυτές στην οποία δήλωσε ότι "η πολιτική του Υπουργείου δεν υποστηρίζει ενέργειες που αποβλέπουν στην διάδοση της ομοφυλόφιλης συμπεριφοράς και παρόμοιων στάσεων μεταξύ των νέων και ότι ο ρόλος του Υπουργείου δεν είναι να υποστηρίζει τη συνεργασία ομοφυλόφιλων οργανώσεων",

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν επίσης να επισημανθούν ορισμένες θετικές εξελίξεις, όπως η επιτυχημένη παρέλαση ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας στη Βαρσοβία τον Ιούνιο του 2006, η μαζική διαδήλωση υπέρ της ανοχής και της δημοκρατίας στη Βαρσοβία το Νοέμβριο του 2006 μετά την απαγόρευση μιας διαδήλωσης υπέρ της ανοχής στο Πόζναν, η προστασία της παρέλασης υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κρακοβία, τον Απρίλιο του 2007, καθώς και το γεγονός ότι οι παρελάσεις ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας δεν απαγορεύονται πλέον συστηματικά,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με το αναδυόμενο κλίμα ρατσιστικής, ξενοφοβικής και ομοφοβικής δυσανεξίας στην Πολωνία και ζήτησε από την Επιτροπή να επαληθεύσει αν οι ενέργειες και οι δηλώσεις του Πολωνού Υπουργού Παιδείας είναι σύμφωνες με το άρθρο 6 της ΣΕΕ, υπενθυμίζοντας παράλληλα τις κυρώσεις που προβλέπονται για τις παραβιάσεις του εν λόγω άρθρου, αιτήματα τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής ικανοποιηθεί,

1.   υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω απ' όλα μια κοινότητα αξιών, όπου ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς και η ισότητα και η αποφυγή των διακρίσεων συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κορυφαίες αξίες της·

2.   δηλώνει ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καθήκον να εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη γίνονται σεβαστά, προστατεύονται και προωθούνται, όπως προβλέπεται στην ΕΣΔΑ, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 6 της ΣΕΕ και στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(5) και την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου·

3.   επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι απαγορεύονται οι διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλους τους τομείς, συμπληρώνοντας τη νομοθετική δέσμη μέτρων κατά των διακρίσεων με βάση το άρθρο 13 της ΣΕΚ, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφισεξουαλικοί καθώς και άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις εξακολουθούν να κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις· ζητεί παγκόσμια αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας·

4.   δηλώνει ότι θα εορτάζει τη διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας στις 17 Μαΐου κάθε χρόνου·

5.   ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να επιταχύνει την εξέταση της εφαρμογής των οδηγιών κατά των διακρίσεων και να κινήσει δικαστικές διαδικασίες εναντίον κρατών μελών σε περίπτωση παραβιάσεων των υποχρεώσεών του δυνάμει του κοινοτικού δικαίου·

6.   υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη μέλη ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι μπορεί να ασκείται ακόμα και όταν οι απόψεις των ασκούντων το δικαίωμα αυτό αντιβαίνουν στις απόψεις της πλειοψηφίας και ότι, ως εκ τούτου, οι κατά διάκριση απαγορεύσεις παρελάσεων υπερηφάνειας, καθώς και η μη παροχή της δέουσας προστασίας στους συμμετέχοντες σε παρόμοιες διαδηλώσεις, αντιβαίνουν στις αρχές που κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές, και ιδίως τις τοπικές αρχές, να επιτρέπουν παρόμοιες εκδηλώσεις και να προστατεύουν δεόντως τους συμμετέχοντες·

7.   καταδικάζει τα σχόλια πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών που συνιστούν διακρίσεις εναντίον των ομοφυλοφίλων, δεδομένου ότι τροφοδοτούν το μίσος και τη βία έστω και αν αργότερα ανακληθούν, και ζητεί από τις αντίστοιχες ιεραρχίες των οργανισμών τους να τα καταδικάσουν·

8.   επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του σε όλα τα κράτη μέλη να προτείνουν νομοθεσία για το ξεπέρασμα των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια ίδιου φύλου και ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις ώστε να εξασφαλίσει ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης εφαρμόζεται και σε αυτό τον τομέα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία όλων των προσώπων στην ΕΕ χωρίς διακρίσεις·

9.   εκφράζει την αλληλεγγύη του και την υποστήριξή του στους ακτιβιστές των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τους υπερασπιστές των ίσων δικαιωμάτων για τα μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΤ·

10.   ζητεί επιμόνως από τις πολωνικές αρμόδιες αρχές να μην προτείνουν ή θεσπίσουν νομοθεσία όπως αυτή που περιγράφεται από τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Παιδείας, ούτε να υλοποιήσουν εκφοβιστικά μέτρα εναντίον των οργανώσεων ΛΟΑΤ·

11.   καλεί τις πολωνικές αρμόδιες αρχές να καταδικάσουν δημόσια και να λάβουν μέτρα εναντίον δηλώσεων δημόσιων ηγετών που παρακινούν σε διακρίσεις και υποδαυλίζουν το μίσος με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό· πιστεύει ότι οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά θα συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 6 της ΣΕΕ·

12.   ζητεί από τις πολωνικές αρχές να διευκολύνουν την υλοποίηση του Έτους Ίσων Ευκαιριών 2007 και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την υλοποίησή του και ιδίως τη ρήτρα βάσει της οποίας προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι να εξασφαλίζεται ότι στα εθνικά προγράμματα αντιμετωπίζονται εξίσου όλοι οι λόγοι διακρίσεων·

13.   ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων να επιτρέψει την αποστολή αντιπροσωπείας στην Πολωνία με εξεταστικά καθήκοντα, με στόχο να σχηματίσει σαφή εικόνα για την κατάσταση και να προβεί σε διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

14.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(2) ΕΕ L 146, 31.5.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 287 Ε, 24.11.2006, σ. 179.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0273.
(5) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου