Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0167/2007

Razprave :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Glasovanja :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


Sprejeta besedila
PDF 125kWORD 56k
Četrtek, 26. april 2007 - Strasbourg
Homofobija v Evropi
P6_TA(2007)0167RC-B6-0167/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. aprila 2007 o homofobiji v Evropi

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju mednarodnih instrumentov za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za preprečevanje diskriminacije, še posebej Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),

–   ob upoštevanju členov 6 in 7 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 13 Pogodbe ES, ki EU Skupnost ter njune države članice zavezujejo k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotavljanju sredstev na evropski ravni za boj proti diskriminaciji in kršenju človekovih pravic,

–   ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, še posebej njenega člena 21, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti,

–   ob upoštevanju dejavnosti ES v boju proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti, zlasti Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(1) in Sklepa št. 771/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o evropskem letu enakih možnosti za vse (2007) – Pravični družbi naproti(2),

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o homofobiji, zaščiti manjšin in protidiskriminacijski politiki, še posebej resolucije z dne 18. januarja 2006 o homofobiji v Evropi(3) ter z dne 15. junija 2006 o stopnjevanju rasističnega in homofobičnega nasilja v Evropi(4),

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker je Parlament spremljal širjenje sovražnega govora proti skupnostim gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev v številnih evropskih državah,

B.   ker izjave in dejanja političnih in verskih voditeljev močno vplivajo na javno mnenje, zaradi česar imajo pomembno odgovornost, da pozitivno prispevajo k ozračju strpnosti in enakosti,

C.   ker so bili povod za oblikovanje te resolucije, kot tudi za zgoraj omenjene resolucije, širjenje sovražnega govora in številni drugi zaskrbljujoči dogodki, med drugim odločitve lokalnih oblasti, da prepovejo pohode za enakost in gejevske parade, podžiganje, grožnje ali sovražni govor vodilnih politikov in verskih voditeljev ter nesposobnost policije, da bi nudila ustrezno zaščito pri nasilnih demonstracijah homofobičnih skupin, tudi kadar prekinejo mirne demonstracije,

D.   ker so v prihajajočih mesecih po vsej Evropi in po svetu načrtovane prireditve za enakost in ponos homoseksualnih oseb, katerih udeleženci in organizatorji so potencialne tarče fizičnega nasilja, čeprav imajo temeljno pravico do svobode izražanja in zbiranja, na kar je med drugimi opozoril tudi komisar za človekove pravice Sveta Evrope,

E.   ker je 16-letni Italijanski državljan iz Torina nedavno napravil samomor in v dveh poslovilnih pismih zapisal, da je bilo razlog za njegovo dejanje ustrahovanje, ki ga je doživljal zaradi svoje spolne usmerjenosti; ker so britanske organizacije civilne družbe opozorile na porast homofobičnega ustrahovanja v srednjih šolah po vsem Združenem kraljestvu; ker so nekega homoseksualca na Nizozemskem pretepli do smrti zgolj zaradi njegove spolne usmerjenosti in ženstvenega videza,

F.   ker je Parlament že večkrat zahteval oblikovanje protidiskriminacijskega zakonodajnega paketa na podlagi člena 13 Pogodbe ES in Komisijo redno poziva, naj predlaga direktivo o prepovedi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v vseh sektorjih,

G.   ker je Parlament v svoji zgoraj omenjeni resoluciji z dne 15. junija 2006 že izrazil hudo zaskrbljenost glede stanja v Evropi, še posebej na Poljskem, ter obsodil izjave voditeljev stranke Liga poljskih družin, ki spodbujajo k sovraštvu in nasilju, zlasti izjavo podpredsednika vlade in ministra za šolstvo,

H.   ker je marca 2007 poljski podpredsednik vlade in minister za šolstvo objavil osnutek zakona o kaznovanju homoseksualne propagande v šolah in predstavil njegovo vsebino, ki naj bi omogočala razrešitev, kazni in zapor za ravnatelje šol, učitelje in učence, če bi se zavzemali za pravice gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev v šolah,

I.   ker je namestnik poljskega ministra za šolstvo potrdil, da uprava pripravlja takšno zakonodajo, in izjavil, da bodo "učitelji, ki razkrijejo, da so homoseksualci, odpuščeni"; ker so se člani poljske vlade različno odzvali in zato ni jasno, ali bo ta zakonodaja dejansko predlagana,

J.   ker je podpredsednik poljske vlade in minister za šolstvo izrazil željo, da bi se sprejetje podobnih zakonov spodbujalo na evropski ravni,

K.   ker je predlagano zakonodajo podprl predsednik poljske vlade, ki je izjavil, da je "spodbujanje homoseksualnega načina življenja kot alternative za normalno življenje pri mladih v šolah šlo predaleč in da je treba tovrstne pobude v šolah zaustaviti", s čimer je podal popačeno razlago izobraževanja in strpnosti,

L.   ker je poljska varuhinja otrokovih pravic izjavila, da pripravlja seznam delovnih mest, za katera so homoseksualci neprimerni,

M.   ker je urad državnega tožilca junija 2006 odredil preverjanje financiranja organizacij lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v zvezi s 'kriminalnimi dejavnostmi' in njihove navzočnosti v šolah, vendar ni odkril sledi kaznivih dejanj, ki jih je iskal;

N.   ker je poljska vlada 8. junija 2006 odpustila vodjo centra za izpopolnjevanje učiteljev in prepovedala razdeljevanje uradnega priročnika Sveta Evrope za boj proti diskriminaciji in ker je novi vodja centra 9. oktobra 2006 izjavil, da "neprimerni vzorci ne smejo biti prisotni v šolah, ker je cilj šol pojasniti razliko med dobrim in slabim, lepim in grdim …; šola mora pojasniti, da homoseksualnost vodi v zaplete, praznino in sprevrženost",

O.   ker se je generalni sekretar Sveta Evrope Terry Davis na te dogodke odzval z izjavo, da "se poljska vlada lahko svobodno odloči, ali želi uporabiti gradivo Sveta Evrope za izobraževanje o človekovih pravicah, vendar četudi je učno gradivo neobvezno, vrednote in načela, ki jih vsebuje, zagotovo niso", ter izrazil zaskrbljenost glede "nekaterih politik, ki spodbujajo homofobijo ... in homofobično obnašanje, ki jih sprejema vlada",

P.   ker je poljska vlada zavrnila tudi financiranje projektov, ki jih organizacije lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev podpirajo v okviru evropskega programa Mladina, in je svojo odločitev v pismu tem organizacijam pojasnila z besedami, da "politika ministrstva ne podpira dejavnosti, ki stremijo k širjenju homoseksualnega obnašanja, in takšne naravnanosti mladih ljudi", in da "ministrstvo ne bo podprlo sodelovanja s homoseksualnimi organizacijami",

Q.   ker je mogoče opaziti tudi pozitiven razvoj dogodkov, kot so uspešna gejevska parada ponosa v Varšavi junija 2006, množične demonstracije za strpnost in demokracijo, ki so potekale v Varšavi novembra 2006 po tem, ko je bil prepovedan shod za strpnost v Poznanu, pohod za varstvo pravic gejev aprila 2007 v Krakovu in dejstvo, da gejevske parade ponosa niso več sistematično prepovedane,

R.   ker je Parlament Evropskemu centru za opazovanje rasizma in ksenofobije naročil, naj izvede preiskavo o stopnjevanju rasizma, ksenofobije in homofobije na Poljskem, ter Komisijo pozval, naj preveri, ali so ukrepi in izjave poljskega ministra za šolstvo v skladu s členom 6 Pogodbe EU, in pri tem opomnil na sankcije v primeru kršitve, vendar se to ni zgodilo,

1.   poudarja, da je Evropska unija v prvi vrsti skupnost vrednot, kjer je najbolj cenjeno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in pravne države, enakosti in nediskriminacije;

2.   zatrjuje, da so institucije EU in države članice dolžne zagotoviti spoštovanje, zaščito in krepitev človekovih pravic ljudi, ki živijo v Evropi, kot je zapisano v EKČP, Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, členu 6 Pogodbe EU, Direktivi Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(5) ter Direktivi Sveta 2000/78/ES;

3.   ponovno zahteva od Komisije, naj z dokončanjem protidiskriminacijskega paketa, zasnovanega na členu 13 Pogodbe ES, v vseh sektorjih zagotovi prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, saj bodo sicer lezbijke, geji, biseksualci in drugi posamezniki, ki so žrtve mnogovrstne diskriminacije, temu še naprej izpostavljeni; poziva k dekriminalizaciji homoseksualnosti po vsem svetu;

4.   bo 17. maja vsako leto posvetil mednarodnemu dnevu boja proti homofobiji;

5.   poziva Komisijo, naj pospeši pregled izvajanja protidiskriminacijskih direktiv in naj v primeru kršitve obveznosti prava Skupnosti sproži postopke zoper takšne države članice,

6.   opozarja vse države članice, da se v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice lahko pravica do zbiranja uveljavlja tudi, kadar so stališča tistih, ki izvršujejo svojo pravico, v nasprotju s prepričanjem družbene večine, in da so zato diskriminatorne prepovedi parad ponosa ter nepripravljenost zaščititi njihove udeležence v nasprotju z načeli, ki jih varuje EKČP; poziva vse pristojne organe, vključno z lokalnimi oblastmi, naj odobrijo te parade in ustrezno zaščitijo udeležence;

7.   obsoja diskriminatorne pripombe politikov in verskih voditeljev proti homoseksualcem, tudi če so kasneje preklicane, saj spodbujajo sovraštvo in nasilje, ter od vodstva teh političnih in verskih organizacij zahteva, naj njihove pripombe obsodijo;

8.   ponavlja svoje vabilo vsem državam članicam, naj predlagajo zakonodajo za odpravo diskriminacije proti istospolnim parom, in poziva Komisijo k oblikovanju predlogov, s katerimi bi tudi na tem področju zagotovili uveljavitev načela o vzajemnem priznavanju, da bi se zagotovila pravica do prostega gibanja vseh oseb v EU brez diskriminacije;

9.   izraža svojo solidarnost in podporo borcem za temeljne pravice in zagovornikom enakih pravic za pripadnike skupnosti gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev;

10.   poziva pristojne poljske oblasti, naj se vzdržijo predlaganja ali sprejetja zakona, kot ga napoveduje podpredsednik poljske vlade in minister za šolstvo, ali izvajanja ustrahovalnih ukrepov proti organizacijam gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksulacev;

11.   poziva pristojne poljske organe, naj javno obsodijo izjave voditeljev, ki spodbujajo diskriminacijo in sovraštvo zaradi spolne usmerjenosti, in ukrepajo proti njim; meni, da bi vsako drugo ravnanje pomenilo kršitev člena 6 Pogodbe EU;

12.   zahteva od poljskih oblasti, naj olajšajo izvajanje leta enakih možnosti 2007, in poziva Komisijo, naj nadzoruje to izvajanje, še posebej pa izvajanje določbe, po kateri je financiranje pogojeno s tem, da so v vseh nacionalnih programih enako obravnavane vse vrste diskriminacije;

13.   poziva konferenco predsednikov, naj na Poljsko pošlje delegacijo za ugotavljanje dejstev, ki bo preučila razmere in o njih pridobila jasno sliko ter začela dialog v vsemi zadevnimi stranmi;

14.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in držav kandidatk ter Svetu Evrope.

(1) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(2) UL L 146, 31.5.2006, str. 1.
(3) UL C 287 E, 24.11.2006, str. 179.
(4) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0273.
(5) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov