Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2000/0212(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0131/2007

Indgivne tekster :

A6-0131/2007

Forhandlinger :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0174

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 30k
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles
Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej ***II
P6_TA(2007)0174A6-0131/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. maj 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (13736/1/2006 - C6-0042/2007)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000)0007)(3),

-   der henviser til Kommissionens første ændrede forslag (KOM(2002)0107)(4),

-   der henviser til Kommissionens andet ændrede forslag (KOM(2005)0319)(5),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0131/2007),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 70 E af 27.3.2007, s. 1.
(2) EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 262.
(3) EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 169.
(4) EFT C 151 E af 25.6.2002, s. 146.
(5) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. maj 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70
P6_TC2-COD(2000)0212

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. .../2007)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik