Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2000/0212(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0131/2007

Ingediende teksten :

A6-0131/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0174

Aangenomen teksten
PDF 274kWORD 37k
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel
Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg ***II
P6_TA(2007)0174A6-0131/2007
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2007 over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (13736/1/2006 – C6-0042/2007 – 2000/0212(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (13736/1/2006 – C6-0042/2007)(1),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2000)0007)(3),

–   gezien het eerste gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2002)0107)(4),

–   gezien het tweede gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2005)0319)(5),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0131/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 70 E van 27.3.2007, blz. 1.
(2) PB C 140 E van 13.6.2002, blz. 262.
(3) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 169.
(4) PB C 151 E van 25.6.2002, blz. 146.
(5) Nog niet in het PB gepubliceerd.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 10 mei 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad
P6_TC2-COD(2000)0212

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. .../2007.)

Juridische mededeling - Privacybeleid