Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2000/0212(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0131/2007

Predkladané texty :

A6-0131/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 16
CRE 09/05/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.2
CRE 10/05/2007 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0174

Prijaté texty
PDF 272kWORD 72k
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel
Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave ***II
P6_TA(2007)0174A6-0131/2007
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (13736/1/2006 – C6-0042/2007 – 2000/0212(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (13736/1/2006 – C6-0042/2007)(1),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2000)0007)(3),

–   so zreteľom na prvý zmenený návrh Komisie (KOM(2002)0107)(4),

–   so zreteľom na druhý zmenený návrh Komisie (KOM(2005)0319)(5),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A6-0131/2007),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 70 E, 27.3.2007, s. 1.
(2) Ú. v. ES C 140 E, 13.6.2002, s. 262.
(3) Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 169.
(4) Ú. v. ES C 151 E, 25.6.2002, s. 146.
(5) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 10. mája 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70
P6_TC2-COD(2000)0212

(Keďže medzi Európskym parlamentom a Radou bola dosiahnutá dohoda, pozícia Európskeho parlamentu v druhom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č. .../2007).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia