Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0248(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0144/2007

Indgivne tekster :

A6-0144/2007

Forhandlinger :

PV 09/05/2007 - 18
CRE 09/05/2007 - 18

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0175

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 29k
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles
Nominelle mængder for færdigpakkede produkter ***II
P6_TA(2007)0175A6-0144/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. maj 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (13484/1/2006 - C6-0039/2007),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0708),

-   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2006)0171),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0144/2007),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 288 E af 25.11.2006, s. 52.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. maj 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF
P6_TC2-COD(2004)0248

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2007/45/EF)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik