Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0144/2007

Predkladané texty :

A6-0144/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 18
CRE 09/05/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0175

Prijaté texty
PDF 274kWORD 43k
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel
Menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov ***II
P6_TA(2007)0175A6-0144/2007
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (13484/1/2006 – C6-0039/2007 – 2004/0248(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (13484/1/2006 – C6-0039/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0708),

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2006)0171),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0144/2007),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, s. 52.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 10. mája 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS
P6_TC2-COD(2004)0248

(Keďže medzi Európskym parlamentom a Radou bola dosiahnutá dohoda, pozícia Európskeho parlamentu v druhom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, smernici 2007/45/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia