Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/0153(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0145/2007

Indgivne tekster :

A6-0145/2007

Forhandlinger :

PV 09/05/2007 - 19
CRE 09/05/2007 - 19

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0176

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 70k
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles
Godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***II
P6_TA(2007)0176A6-0145/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. maj 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ("rammedirektiv") (9911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (9911/3/2006 - C6-0040/2007),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0418)(2),

-   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0738)(3),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0145/2007),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C E 97 af 22.4.2004, s. 370.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(3) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. maj 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ("Rammedirektiv")
P6_TC2-COD(2003)0153

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2007/46/EF)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik