Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0153(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0145/2007

Ingediende teksten :

A6-0145/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 19
CRE 09/05/2007 - 19

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0176

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 78k
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel
Goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) ***II
P6_TA(2007)0176A6-0145/2007
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2007 over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (9911/3/2006 – C6-0040/2007 – 2003/0153(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (9911/3/2006 – C6-0040/2007),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0418)(2),

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2004)0738)(3),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6-0145/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 97 E van 22.4.2004, blz. 370.
(2) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(3) Nog niet in het PB gepubliceerd.


Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 10 mei 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ("Kaderrichtlijn")
P6_TC2-COD(2003)0153

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2007/46/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid