Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0153(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0145/2007

Predkladané texty :

A6-0145/2007

Rozpravy :

PV 09/05/2007 - 19
CRE 09/05/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 10/05/2007 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0176

Prijaté texty
PDF 274kWORD 80k
Štvrtok, 10. mája 2007 - Brusel
Typové schválenie motorových vozidiel, prípojných vozidiel a systémov ***II
P6_TA(2007)0176A6-0145/2007
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá ("Rámcová smernica") (9911/3/2006 – C6-0040/2007 – 2003/0153(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (9911/3/2006 – C6-0040/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2003)0418)(2),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2004)0738)(3),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0145/2007),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 97 E, 22.4.2004, s. 370.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 10. mája 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá ("Rámcová smernica")
P6_TC2-COD(2003)0153

(Keďže medzi Európskym parlamentom a Radou bola dosiahnutá dohoda, pozícia Európskeho parlamentu v druhom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, smernici 2007/46/ES).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia