Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0183(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0124/2007

Indgivne tekster :

A6-0124/2007

Forhandlinger :

PV 09/05/2007 - 15
CRE 09/05/2007 - 15

Afstemninger :

PV 10/05/2007 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0177

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Torsdag den 10. maj 2007 - Bruxelles
Eftermontering af spejle på lastvogne ***I
P6_TA(2007)0177A6-0124/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. maj 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i Fællesskabet (KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0570)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, stk. 1, litra c, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0332/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0124/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. maj 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i Fællesskabet
P6_TC1-COD(2006)0183

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2007/38/EF)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik