Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0183(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0124/2007

Ingediende teksten :

A6-0124/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 15
CRE 09/05/2007 - 15

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0177

Aangenomen teksten
PDF 252kWORD 35k
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel
Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens ***I
P6_TA(2007)0177A6-0124/2007
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van spiegels op bestaande in de Gemeenschap geregistreerde vrachtwagens (COM(2006)0570 – C6-0332/2006 – 2006/0183(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0570),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 71, lid 1, letter (c) van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0332/2006),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0124/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 mei 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van spiegels op bestaande in de Gemeenschap geregistreerde vrachtwagens
P6_TC1-COD(2006)0183

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2007/38/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid