Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0180/2007

Indgivne tekster :

A6-0180/2007

Forhandlinger :

PV 21/05/2007 - 17
CRE 21/05/2007 - 17

Afstemninger :

PV 22/05/2007 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0187

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 34k
Tirsdag den 22. maj 2007 - Strasbourg
Det finansielle instrument for miljøet (Life+) ***III
P6_TA(2007)0187A6-0180/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (Life+) (PE-CONS 3611/2007 - C6-0105/2007 - 2004/0218(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Kommissionens erklæring (PE-CONS 3611/2007 - C6-0105/2007),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0621)(2),

-   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0621/2)(3),

-   der henviser til sin holdning ved andenbehandling(4) til Rådets fælles holdning(5),

-   der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til den fælles holdning (KOM(2006)0759)(6),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 5,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 65,

-   der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A6-0180/2007),

1.   godkender det fælles udkast og henviser til Kommissionens erklæring;

2.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

3.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.   pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 451.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(3) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(4) Vedtagne tekster af 24.10.2006, P6_TA(2006)0431.
(5) EUT C 238 E af 3.10.2006, s. 1.
(6) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik