Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0180/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0180/2007

Keskustelut :

PV 21/05/2007 - 17
CRE 21/05/2007 - 17

Äänestykset :

PV 22/05/2007 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0187

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 33k
Tiistai 22. toukokuuta 2007 - Strasbourg
Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) ***III
P6_TA(2007)0187A6-0180/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. toukokuuta 2007 sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (PE-CONS 3611/2007 – C6-0105/2007 – 2004/0218(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin ja siihen liittyvän komission lausuman (PE-CONS 3611/2007 – C6-0105/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0621)(2),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2004)0621/2)(3),

–   ottaa huomioon toisessa käsittelyssä esittämänsä kannan(4) neuvoston yhteisestä kannasta(5),

–   ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin tarkistuksista yhteiseen kantaan (KOM(2006)0759)(6),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 65 artiklan,

–   ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A6-0180/2007),

1.   hyväksyy yhteisen tekstin ja palauttaa mieliin siihen liittyvän komission lausuman;

2.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

3.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 451.
(2) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(3) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(4) Hyväksytyt tekstit, 24.10.2006, P6_TA(2006)0431.
(5) EUVL C 238 E, 3.10.2006, s. 1.
(6) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö