Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0037A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0147/2007

Indgivne tekster :

A6-0147/2007

Forhandlinger :

PV 21/05/2007 - 19
CRE 21/05/2007 - 19

Afstemninger :

PV 22/05/2007 - 9.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0188

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 35k
Tirsdag den 22. maj 2007 - Strasbourg
Daphne III: Bekæmpelse af vold ***II
P6_TA(2007)0188A6-0147/2007
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram for perioden 2007-2013 om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne III) som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (16367/1/2006 - C6-0089/2007) og til erklæringen fra Rådet og Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0122)(2) og til det ændrede forslag (KOM(2006)0230)(3),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0147/2007),

1.   godkender den fælles holdning og bekræfter erklæringen bilagt denne lovgivningsmæssige beslutning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 75.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(3) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG

ERKLÆRING FRA RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Vold og trusler om vold er en krænkelse af retten til liv, sikkerhed, frihed, værdighed og fysisk og følelsesmæssig integritet og er en alvorlig trussel mod ofrenes fysiske og mentale sundhed. Virkningerne af en sådan vold er så udbredte i hele Fællesskabet, at de udgør en reel krænkelse af de grundlæggende rettigheder og en trussel mod sundheden og en hindring for alles ret til et sikkert, frit og retfærdigt unionsborgerskab. Målet med Daphne III-programmet er at forebygge og bekæmpe vold mod børn, unge og kvinder samt at beskytte ofre og risikogrupper. Med henblik på at fremme disse mål opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet Europa-Kommissionen til at overveje muligheden af et initiativ til et europæisk år til bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik