Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0037A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0147/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0147/2007

Keskustelut :

PV 21/05/2007 - 19
CRE 21/05/2007 - 19

Äänestykset :

PV 22/05/2007 - 9.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0188

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 35k
Tiistai 22. toukokuuta 2007 - Strasbourg
Väkivallan torjuminen (Daphne III) ***II
P6_TA(2007)0188A6-0147/2007
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. toukokuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan erityisohjelman (Daphne III -ohjelma) perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16367/1/2006 – C6-0089/2007) ja siihen liittyvän neuvoston ja Euroopan parlamentin lausuman,

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0122)(2) ja komission muutetusta ehdotuksesta (KOM(2006)0230)(3),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0147/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan ja vahvistaa tähän lainsäädäntöpäätöslauselmaan liitetyn lausuman;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 75.
(2) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(3) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


LIITE

NEUVOSTON JA EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA

Väkivalta ja väkivallan uhka loukkaavat oikeutta elämään, turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvoon sekä ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja ovat vakava uhka väkivallan uhrien fyysiselle terveydelle ja mielenterveydelle. Yhteisössä laajalle levinneen väkivallan vaikutukset muodostavat todellisen perusoikeuksien loukkauksen ja terveysongelman ja ovat este kaikkien ihmisten turvalliselle, vapaalle ja oikeudenmukaiselle kansalaisuudelle. Daphne III -ohjelman tavoitteena on estää ja torjua lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva väkivalta sekä suojella uhreja ja riskiryhmiä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät Euroopan komissiota harkitsemaan mahdollisuutta laatia aloite lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta eurooppalaisesta teemavuodesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö