Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0037A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0147/2007

Pateikti tekstai :

A6-0147/2007

Debatai :

PV 21/05/2007 - 19
CRE 21/05/2007 - 19

Balsavimas :

PV 22/05/2007 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0188

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 36k
Antradienis, 2007 m. gegužės 22 d. - Strasbūras
Daphne III programa – specialioji programa "Kova su smurtu" ***II
P6_TA(2007)0188A6-0147/2007
Rezoliucija
 Priedas

2007 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, 2007–2013 m. laikotarpiui nustatantį smurto prieš vaikus, jaunimą ir moteris prevencijos ir kovos su juo bei aukų ir rizikos grupių apsaugos specialiąją programą (Daphne III programa) – Bendrosios programos "Pagrindinės teisės ir teisingumas" dalį (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16367/1/2006 – C6-0089/2007) ir atitinkamą Tarybos ir Parlamento pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0122)(1), per pirmąjį svarstymą(2) ir į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2006)0230)(3),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0147/2007),

1.   pritaria bendrajai pozicijai ir patvirtina prie šios teisėkūros rezoliucijos pridėtą pareiškimą;

2.   pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.   paveda Generaliniam Sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos Generaliniu Sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 305 E, 2006 12 14, p. 75.
(2) Dar neskelbta OL.
(3) Dar neskelbta OL.


PRIEDAS

TARYBOS IR EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Smurtas ir smurto grėsmė pažeidžia teisę į gyvybę, saugumą, laisvę, orumą ir fizinį bei emocinį neliečiamumą ir kelia rimtą grėsmę tokio smurto aukų fizinei ir psichinei sveikatai. Tokio smurto padariniai, būdami plačiai paplitę Bendrijoje, yra rimta pagrindinių teisių pažeidimo ir sveikatos problema bei kliūtis visiems žmonėms saugiai, laisvai ir teisėtai naudotis piliečio teisėmis. Daphne III programos tikslas – užkirsti kelią smurtui prieš vaikus, jaunimą, moteris, kovoti su juo ir apsaugoti aukas bei rizikos grupes. Siekiant šių tikslų Europos Parlamentas ir Taryba prašo Europos Komisijos apsvarstyti galimybę parengti iniciatyvą dėl Europos metų, skirtų kovai su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir moteris.

Teisinė informacija - Privatumo politika