Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2016(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0139/2007

Indgivne tekster :

A6-0139/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/05/2007 - 9.4
CRE 22/05/2007 - 9.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0189

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 43k
Tirsdag den 22. maj 2007 - Strasbourg
Samarbejde mellem udvalg (ændring af forretningsordenens artikel 47)
P6_TA(2007)0189A6-0139/2007

Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 2007 om ændring af forretningsordenens artikel 47 om udvidet samarbejde mellem udvalg (2007/2016 (REG))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen B6-0461/2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0139/2007),

1.   vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2.   gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd   Ændring
Ændring 3
Artikel 47
Udvidet samarbejde mellem udvalg
Procedure med associerede udvalg
Finder Formandskonferencen, at et spørgsmål i næsten lige stort omfang henhører under to udvalgs sagsområde, eller når forskellige dele af spørgsmålet henhører under to forskellige udvalgs sagsområder, finder artikel 46 anvendelse sammen med følgende supplerende bestemmelser:
Når et kompetencespørgsmål er blevet henvist til Formandskonferencen i medfør af artikel 179, stk. 2, eller artikel 45, og Formandskonferencen på grundlag af bilag VI finder, at sagen i næsten lige stort omfang henhører under to eller flere udvalgs sagsområde, eller at forskellige dele af sagen henhører under to eller flere udvalgs sagsområder, finder artikel 46 anvendelse sammen med følgende supplerende bestemmelser:
-  Tidsplanen aftales i fællesskab mellem de to udvalg.
-  Tidsplanen aftales i fællesskab mellem de berørte udvalg.
-  Ordføreren for det korresponderende udvalg og ordføreren for det rådgivende udvalg forsøger at nå til enighed om de tekster, de foreslår deres udvalg, og om deres holdning til ændringsforslag.
-  Ordføreren for det korresponderende udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de rådgivende udvalg holder hinanden underrettet og forsøger at nå til enighed om de tekster, de foreslår deres udvalg, og om deres holdning til ændringsforslag.
-  De berørte formænd og ordførere skal i fællesskab søge at identificere de dele af teksten, der henhører under deres enekompetence eller under deres fælles kompetence, og aftale de nærmere retningslinjer af deres samarbejde.
-  Det korresponderende udvalg accepterer uden afstemning ændringsforslag fra det rådgivende udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, med hensyn til hvilke formanden for det korresponderende udvalg på grundlag af bilag VI og efter høring af formanden for det rådgivende udvalg finder, at de falder ind under det rådgivende udvalgs sagsområde, og forslagene ikke er i modstrid med andre dele af betænkningen.
-  Det korresponderende udvalg accepterer uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, med hensyn til hvilke formanden for det korresponderende udvalg på grundlag af bilag VI og efter høring af formanden for det associerede udvalg finder, at de udelukkende falder ind under det associerede udvalgs sagsområde, og forslagene ikke er i modstrid med andre dele af betænkningen. Formanden for det korresponderende udvalg tager hensyn til en eventuel aftale indgået i henhold til det foregående led.
-  Såfremt et spørgsmål gøres til genstand for en forligsprocedure, skal Parlamentets delegation omfatte ordføreren/ordførerne fra det/de associerede udvalg.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik