Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2016(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0139/2007

Esitatud tekstid :

A6-0139/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/05/2007 - 9.4
CRE 22/05/2007 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0189

Vastuvõetud tekstid
PDF 176kWORD 45k
Teisipäev, 22. mai 2007 - Strasbourg
Komisjonidevaheline koostöö (kodukorra artikli 47 muutmine)
P6_TA(2007)0189A6-0139/2007

Euroopa Parlamendi 22. mai 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 47 (komisjonidevaheline koostöö) muutmise kohta (2007/2016 (REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0461/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0139/2007),

1.   otsustab kodukorda järgmiselt muuta;

2.   tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Kehtiv tekst   Muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 3
Artikkel 47
Komisjonidevaheline tõhustatud koostöö
Menetlus kaasatud komisjonide osalusel
Kui esimeeste konverentsi arvamuse kohaselt kuulub mingi küsimus peaaegu võrdselt kahe komisjoni pädevusalasse või kui küsimuse erinevad osad kuuluvad kahe erineva komisjoni pädevusalasse, kohaldatakse artiklit 46 koos järgmiste sätetega:
Kui pädevusküsimus on edastatud esimeeste konverentsile artikli 179 lõike 2 või artikli 45 kohaselt ja esimeeste konverents on, arvestades VI lisas sätestatuga, arvamusel, et küsimus kuulub peaaegu võrdselt kahe või enama komisjoni pädevusalasse või et küsimuse erinevad osad kuuluvad kahe või enama erineva komisjoni pädevusalasse, kohaldatakse artiklit 46 koos järgmiste täiendavate sätetega:
kaks komisjoni lepivad ühiselt kokku küsimuse käsitlemise ajakavas;
asjaomased komisjonid lepivad ühiselt kokku küsimuse käsitlemise ajakava;
vastutava komisjoni raportöör ja nõuandva komisjoni arvamuse koostaja püüavad jõuda kokkuleppele nii oma komisjonidele esitatavate tekstide kui ka muudatusettepanekuid puudutavate seisukohtade osas;
– raportöör ja arvamuse koostajad teavitavad pidevalt üksteist ja püüavad jõuda kokkuleppele nii oma komisjonidele esitatavate tekstide kui ka muudatusettepanekuid puudutavate seisukohtade osas;
– asjaomased esimehed, raportöör ja arvamuse koostajad püüavad ühiselt kindlaks määrata teksti osad, mis kuuluvad igaühe ainupädevusse või nende ühisesse pädevusse, ning leppida kokku omavahelise koostöö täpse korra;
– vastutav komisjon peab nõuandva komisjoni muudatusettepanekud võtma vastu ilma hääletuseta, kui need puudutavad küsimusi, mis kuuluvad vastutava komisjoni esimehe arvamuse kohaselt (arvestades seejuures VI lisas sätestatuga ja konsulteerinud nõuandva komisjoni esimehega) nõuandva komisjoni pädevusalasse ning ei lähe vastuollu ettekande teiste osadega.
– vastutav komisjon peab kaasatud komisjoni muudatusettepanekud võtma vastu ilma hääletuseta, kui need puudutavad küsimusi, mis kuuluvad vastutava komisjoni esimehe arvamuse kohaselt (arvestades seejuures VI lisas sätestatuga ja olles konsulteerinud kaasatud komisjoni esimehega) kaasatud komisjoni ainupädevusse ning ei lähe vastuollu raporti teiste osadega. Vastutava komisjoni esimees võtab arvesse kolmanda taande raames saavutatud kokkuleppeid;
– ettepaneku osas toimuva lepitusmenetluse korral arvatakse parlamendi delegatsiooni kaasatud komisjonide arvamuse koostajad.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika