Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2016(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0139/2007

Predkladané texty :

A6-0139/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/05/2007 - 9.4
CRE 22/05/2007 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0189

Prijaté texty
PDF 355kWORD 46k
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg
Spolupráca výborov (zmena a doplnenie článku 47 rokovacieho poriadku)
P6_TA(2007)0189A6-0139/2007

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 o zmene a doplnení článku 47 rokovacieho poriadku o spolupráci výborov (2007/2016(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku (B6-0461/2006),

–   so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0139/2007),

1.   sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2.   upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho parlamentu;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

Platný text   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 47
Rozšírená spolupráca výborov
Postup pridružených výborov
Ak podľa názoru konferencie predsedov vec patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch výborov, alebo ak rôzne jej časti patria do pôsobnosti dvoch výborov, použije sa článok 46 a tieto doplňujúce ustanovenia:
Ak bola otázka pôsobnosti postúpená konferencii predsedov v zmysle článku 179 ods. 2 alebo článku 45 a konferencia predsedov sa na základe prílohy VI nazdáva, že vec patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, alebo že jej rôzne časti patria do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov, použije sa článok 46 a tieto doplňujúce ustanovenia:
- časový rozvrh spoločne odsúhlasia obidva výbory;
- časový rozvrh spoločne odsúhlasia dotknuté výbory;
- spravodajca a spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa usilujú o dosiahnutie dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;
- spravodajca a spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko sa navzájom informujú a usilujú sa o dosiahnutie dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim výborom, a o svojich stanoviskách k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;
- zúčastnení predsedovia, spravodajca a spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko sa snažia spolu identifikovať oblasti textu patriace do ich výlučných alebo spoločných pôsobností a odsúhlasiť presné náležitosti ich spolupráce;
- gestorský výbor prijme bez hlasovania pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výboru požiadaného o stanovisko vo veciach, ktoré podľa názoru predsedu gestorského výboru na základe prílohy VI a po predchádzajúcej porade s predsedom výboru požiadaného o stanovisko patria do pôsobnosti výboru požiadaného o stanovisko, a ktoré nie sú v rozpore s inými časťami správy.
- gestorský výbor prijme bez hlasovania pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pridruženého výboru vo veciach, ktoré podľa názoru predsedu gestorského výboru na základe prílohy VI a po predchádzajúcej porade s predsedom pridruženého výboru patria do výhradnej pôsobnosti výboru požiadaného o stanovisko, a ktoré nie sú v rozpore s inými časťami správy. Predseda príslušného výboru zohľadní akúkoľvek dohodu dosiahnutú podľa tretej zarážky.
- v prípade zmierovacieho konania o návrhu musí byť v delegácii Parlamentu zastúpený spravodajca každého pridruženého výboru požiadaného o stanovisko.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia