Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2016(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0139/2007

Ingivna texter :

A6-0139/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/05/2007 - 9.4
CRE 22/05/2007 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0189

Antagna texter
PDF 188kWORD 44k
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg
Samarbete mellan utskott (ändring av artikel 47 i arbetsordningen)
P6_TA(2007)0189A6-0139/2007

Europaparlamentets beslut av den 22 maj 2007 om att ändra artikel 47 i Europaparlamentets arbetsordning beträffande samarbete mellan utskott (2007/2016(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen (B6-0461/2006),

–   med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0139/2007).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse
Ändring 3
Artikel 47
Förstärkt samarbete mellan utskott
Förfarande med associerade utskott
När talmanskonferensen anser att en fråga faller i stort sett lika mycket inom två utskotts behörighetsområde, eller om olika delar av frågan faller inom två olika utskotts behörighetsområde, skall artikel 46 tillämpas med följande tillägg:
När en behörighetsfråga hänskjutits till talmanskonferensen i enlighet med artikel 179.2 eller artikel 45 och talmanskonferensen, på grundval av bilaga VI, anser att ärendet faller i stort sett lika mycket inom två eller fler utskotts behörighetsområde, eller att olika delar av ärendet faller inom två eller fler utskotts behörighetsområde, skall artikel 46 tillämpas med följande tillägg:
–  De båda utskotten skall gemensamt komma överens om tidsplanen.
–  De berörda utskotten skall gemensamt komma överens om tidsplanen.
–  Föredraganden och föredraganden av yttrande skall sträva efter att komma överens om den text de lägger fram för sina respektive utskott och hur de ställer sig till eventuella ändringsförslag.
–  Föredraganden och föredragandena av yttrande skall hålla varandra underrättade och sträva efter att komma överens om den text de lägger fram för sina respektive utskott och hur de ställer sig till eventuella ändringsförslag.
  De ordförande, den föredragande och de föredragande av yttrande som berörs skall sträva efter att tillsammans fastställa vilka delar av texten som faller inom respektive utskotts exklusiva behörighetsområde och vilka delar av texten som faller inom ett gemensamt behörighetsområde samt komma överens om hur samarbetet dem emellan skall bedrivas.
–  Det ansvariga utskottet skall utan omröstning godta ändringsförslag från det rådgivande utskottet om förslagen rör frågor som det ansvariga utskottets ordföranden, på grundval av bilaga VI och efter samråd med det rådgivande utskottets ordförande, anser faller inom det rådgivande utskottets behörighetsområde, och inte som strider mot andra delar av betänkandet.
–  Det ansvariga utskottet skall utan omröstning godta ändringsförslag från ett associerat utskott om förslagen rör frågor som det ansvariga utskottets ordförande, på grundval av bilaga VI och efter samråd med det associerade utskottets ordförande, anser falla inom det associerade utskottets exklusiva behörighetsområde, och som inte strider mot andra delar av betänkandet. Det ansvariga utskottets ordförande skall ta hänsyn till alla eventuella överenskommelser som uppnåtts i enlighet med den tredje strecksatsen.
  Om ett förlikningsförfarande inleds om förslaget skall de associerade utskottens föredragande ingå i parlamentets delegation.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy